Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.03.11 - Temadag - Stiklestad Nasjonale kultursenter

Levanger kommunestyre innkalles med dette til temadag "Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver" 17. mars 2011.

12.00 – 13.00 Lunsj  

13.00 – 13.05 Velkommen; "øvelsens hensikt" v/ordfører Bjørn Iversen

13.05 – 14.20 Samhandlingsreformen; utfordringsbildet og forslagene; v/Inger Mette Nilstad, seniorrådgiver Ressurssenter for omstilling i kommunene

14.20 – 15.15 Kunnskapsbasert folkehelsepolitikk v/Steinar Krokstad, førsteamanuensis og daglig leder HUNT forskningssenter
  
15.15 – 15.45 Pause

15.45 – 17.00 Hva betyr forslagene i  samhandlingsreformen for Levanger og Verdal?
Gruppearbeid:

  • kan vi møte utfordringene med dagens løsninger eller er det behov for å tenke annerledes? 
  • konsekvenser for politikk, organisasjon, styring/ledelse, faglig innhold mv


17.00 – 17.25 Hvor står vi? Kort gjennomgang av status i Levanger og Verdal.    
17.25 – 17.55 Kan vi lære noe av svenskene? v/ Göran Hellmann, folkehelsepolitisk   strateg, Jämtlands läns landsting

17.55 – 18.00 Avslutning, v/ordfører Robert Svarva

Levanger 23.02.11
Hans Heieraas - klikk for personkort
Hans Heieraas
fungerende ordfører

Meld forfall: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 26+4 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører x
Hans Heieraas sp varaordfører x
Vegard Granaune dna medlem - 10.03.11
Anne-Grethe Hojem dna medlem x
Lill Kristin Nordahl dna medlem - 16.03.11
Olav Strid dna medlem x
Per Anker Johansen dna medlem x
Kristin Aas dna medlem x
Anne Grete Krogstad dna medlem x
Arman Rad dna medlem - 28.02.11
Tove Irene Løvås dna medlem x
Asle Granås dna medlem x
Fanny Gausen dna medlem x
Kjell Bullen dna medlem x
Ole Jørstad sp medlem - 17.03.11
Jorunn Skogstad sp medlem x
Alf Magnar Reberg sp medlem x
Arne Solem sp medlem - 23.02.11
Siv By sp medlem -
Hans Aalberg frp medlem x
Geir Tore Persøy frp medlem - 17.03.11
Olin Halgeir Pettersen frp medlem x
Inge Johansen frp medlem x
Jostein Trøite sv medlem x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x
Gunnar Morten Løvås sv medlem x
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x
Einar Theodor Bangstad h medlem x
Nina Bakken Bye h medlem - 17.03.11
Gerd Haugberg h medlem - 03.03.11
Karl Meinert Buchholdt v medlem - 08.03.11
Heidi Flaten v medlem x
Einar Vandvik v medlem x
Britt Tønne Haugan krf medlem x
Jann Karlsen krf medlem x
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Arman Rad
Terje Johannes Veimo dna varamedlem 12 x Vegard Granaune
ingen vara dna - - Lill Kristin Nordahl
Eilif Due sp varamedlem 2 x Arne Solem
ingen vara sp - - Ole Jørstad
Ingen vara h - - Gerd Haugberg
ingen vara h - - Nina Bakken Bye
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2 x Karl Meinert Buchholdt
ingen vara frp - - Geir Tore Persøy

 

varamedlemmer>

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 17.03.2011 14:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051