Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10 - sak 73/10 - Levanger Boligforvaltning KF - låneopptak for oppføring av to boenheter i Okkenhaugvn. 20 og Jernbanegt. 22B

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivsaknr: 2010/9600

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 15.12.10 73/10

 

Levanger boligforvaltning KF sitt forslag til vedtak:
Levanger kommune godkjenner låneopptak med hhv. kr. 3.300.000,- og kr. 1.260.000,- for fullfinansiering av oppføring av hhv. 2 boenheter i Okkenhaugvegen 20 og 2 boenheter i Jernbanegt. 22B, Levanger.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Levanger Boligforvaltning KF har under oppføring to boenheter som tilbygg til eksisterende 4-mannsbolig i Okkenhaugvegen 20. Boenhetene bygges som omsorgsboliger hvor pleie- og omsorg har tildelingsrett. Styret i BKF har tidligere godkjent prosjektet.

Prosjektet har vært ute på anbud som totalentreprise. Innherred Bygg leverte laveste anbud og arbeidet med leilighetene ble oppstartet i august 2010. Leilighetene ferdigstilles ved årsskiftet 2010/2011.

Leilighetene tenkes finansiert med tilskudd fra Husbanken og lån i Kommunekreditt. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd på kr. 386.000,-. Investeringskostnadene er kr. 3.858.305,- for begge leilighetene. I beløpet er tomtekostnader med kr. 166.000,- inkludert. Totalt lånebehov (etter fratrekk av tilskudd og tomtekostnader) vil være
kr. 3.306.305,-. Foreløpig husleie er beregnet til mellom kr. 7- 8.000,- pr. leilighet pr. mnd.
BKF kjøpte i 2001 eiendommen Jernbanegt. 22B. Boligen disponeres av Flyktningetjenesten. På eiendommen står et ubebygd bygg som tidligere er benyttet som bolig. BKF ønsker å innrede bygget til to leiligheter. BKF ønsker primært at Flyktningetjenesten får tildelingsrett til bygget. Prosjektet er godkjent av styret i BKF.

Omgjøringen av bygget er beregnet til 1.500.000,-. Husbanken har gitt tilsagn til prosjektet med kr. 240.000. Prosjektet tenkes fullfinansiert med låneopptak. Totalt lånebehov vil være kr. 1.260.000. Husleie pr. boenhet vil bli ca. kr. 5.000,- (fastsatt i forhold til andre kommunale bygg med samme størrelse (50 m2).
Husleie for 2011 for alle boliger BKF forvalter vil forøvrig bli fremlagt som egen sak for behandling i kommunestyret januar 2011.

Vurdering:
Behovet for leilighetene som nå er under oppføring i Okkenhaugvegen 20 er fremmet fra pleie- og omsorg. Her ble det i 2008 etablert vaktbase (nytt tilbygg). De nye leilighetene vil bli tildelt ”brukere” som allerede benytter enhetens tjenester.
BKF har forøvrig en stor, men tildels umoderne bygningsmasse. Leiligheten blir et godt supplement til de boliger BKF forvalter.
Låneopptak er nødvendig for fullfinansiering av prosjektet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.12.2010 20:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051