Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10 - sak 72/10 - Budsjett Trønderhallen 2010

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/9603

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 15.12.10 72/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 250.000,- i driftsbudsjett for Trønderhallen for 2010. Beløpet finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Trønderhallen skal åpne i februar 2011 men det er behov for et driftsbudsjett allerede i 2010. Blant annet for å bygge organisasjonen, utarbeide forretningsområder, starte med internopplæring og markedsføring.  Driftsorganisasjonen vil også benyttes til å støtte byggeprosjektet i den avsluttende fasen. Hallen vil ikke ha inntekter i og med at den ikke åpner før 2011.

Det foreslås følgende budsjett for 2010:

  • Lønn (teknisk drift 1,5 mnd, salg/markedsføring 1 mnd): 100 000,-
  • Markedsføring (utarbeidelse logo, web, profil, markedsplan): 120 000,-
  • Møter/reise: 30 000,-


Vurdering:
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at kostnader som påløper i forbindelse med etableringen av Trønderhallen i 2010 belastes Levanger kommune. En slipper da blant annet å avlegge eget regnskap for Trønderhallen KF for 2010. Ettersom årets lønnsoppgjør ble noe rimeligere enn budsjettert foreslås det at kr. 250.000,- omdisponeres fra posten for reserverte bevilgninger til eget ansvarsområde for Trønderhallen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.12.2010 20:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051