Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Dialogseminar 13.04.11

Dialogseminar for kommunestyrets medlemmer, enhetsledere, hovedtillitsvalgte og rådmann/kommunalsjefer.
Levanger Rådhus, kommunestyresalen

Program:

12:30 Kaffe og vaffel
13:00 Ordføreren ønsker velkommen
13:10 Folkehelse og samhandlingsreformen – hvordan skal vi imøtekomme forventningene og kravene i lov om folkehelse og samhandlingsreformen. Innledning ved kommunalsjef Jon Ketil Vongraven
13:45 Gruppearbeid
14:45 Prosessen videre i plenum
14:50 Innledning til egenevaluering – ”Hva har vi oppnådd denne valgperioden” v/ordføreren
15:00 Gruppearbeid
15:45 Oppsummering
16:00 Dialogseminaret avsluttes

Før kommunestyrets møte blir det matpause og gruppemøter.

-------------------

Meld forfall: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 6 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører x
Hans Heieraas sp varaordfører x
Vegard Granaune dna medlem - 31.03.11
Anne-Grethe Hojem dna medlem x
Lill Kristin Nordahl dna medlem - 11.04.11
Olav Strid dna medlem x
Per Anker Johansen dna medlem x
Kristin Aas dna medlem x
Anne Grete Krogstad dna medlem x
Arman Rad dna medlem x
Tove Irene Løvås dna medlem x
Asle Granås dna medlem - 04.04.11
Fanny Gausen dna medlem x
Kjell Bullen dna medlem x
Ole Jørstad sp medlem x
Jorunn Skogstad sp medlem x
Alf Magnar Reberg sp medlem x
Arne Solem sp medlem x
Siv By sp medlem x
Hans Aalberg frp medlem - 08.04.11
Geir Tore Persøy frp medlem x
Olin Halgeir Pettersen frp medlem x
Inge Johansen frp medlem - 11.04.11
Jostein Trøite sv medlem - 06.04.11
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x
Gunnar Morten Løvås sv medlem - 11.04.11
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x
Einar Theodor Bangstad h medlem - 07.04.11
Nina Bakken Bye h medlem - 04.04.11
Gerd Haugberg h medlem x
Karl Meinert Buchholdt v medlem x
Heidi Flaten v medlem x
Einar Vandvik v medlem x
Britt Tønne Haugan krf medlem x
Jann Karlsen krf medlem x
Odd Einar Langø frp varamedlem x Hans Aalberg
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem x Asle Granås
Asgeir Persøy frp varamedlem x Inge Johansen
Sølvi Helene Sæther sv varamedlem x Jostein Trøite
Hege Eggen Børve sv varamedlem x Gunnar Morten Løvås
Terje Veimo dna varamedlem x Lill Kristin Nordahl

 

varamedlemmer>

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 12.04.2011 12:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051