Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre - Folkevalgtopplæring 05.11.09

Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy
Dato: 05.11.09, kl. 09:00-16:00 - kl. 08:00: Buss fra Rådhusets hovedinngang

Kommunestyrets faste medlemmer kalles med dette inn til folkevalgtdagen 2009, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 52/09.

Program for dagen: (som PDF - oppdatert)

 • 08:30-09:00 Kaffe m/nogo attåt.
 • 09:00-09:10 Ordfører ønsker velkommen
   
 • 09:10-10:15 Evaluering av eget arbeid ved vel halvgått løp.
  Kort innledning v/prosessveileder Ivar Skei, gruppesamtaler og oppsummering.
   
 • 10:30-11:30 Omdømmebygging, - et felles ansvar for folkevalgte og administrasjon v/Erik Dahl, Appareo Kommunikasjon.
  Spørsmålsrunde i plenum, eventuelt underveis også.
     
 • 11:30-12:30 Lunsj
   
 • 12:30-13:45 Respekt for ulike roller i hverdagen, - en krevende oppgave for alle.
  Innledning ved prosessveileder. Gruppesamtaler med påfølgende plenumssamtale
   
 • 14:00-15:45 Kommunen som samfunnsutviklingsaktør. 
  Hovedinnleder: Jostein Holmen, professor HUNT
  Kommentarer:  Jann Karlsen, Grete Ludvigsen og Ivar Skei
  Lengre gruppesamtaler med påfølgende oppsummering.
   
 • 15:45-16:00 Åpen post/evaluering


Dette er den andre av 3 oppfølgingsdager fra folkevalgtopplæringa som ble holdt for Levanger kommunestyre i november 2007.
 
Levanger, den 27. oktober 2009

Robert Svarva - klikk for personkort

Robert Svarva
ordfører

-------------

Den som har lovlig forfall må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post:
Send -post vedr. oppmøteSend e-post om oppmøte/forfall

Foreløpig oppmøte 16+7 av 35.


Oppmøte Levanger Kommunestyre
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører x
Hans Heieraas sp varaordfører x
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem - 02.11.09
Anne-Grethe Hojem dna medlem x
Olav Strid dna medlem x
Per Anker Johansen dna medlem x
Kristin Aas dna medlem x
Anne Grete Krogstad dna medlem x
Arman Rad dna medlem - 03.11.09
Tove Irene Løvås dna medlem - 03.11.09
Asle Granås dna medlem - 31.10.09
Fanny Gausen dna medlem x
Kjell Bullen dna medlem - 02.11.09
Lill Kristin Nordahl dna medlem x
Ole Jørstad sp medlem - 27.10.09
Jorunn Skogstad sp medlem x
Alf Magnar Reberg sp medlem - 05.11.09
Arne Solem sp medlem - 27.10.09
Siv By sp medlem x
Hans Aalberg frp medlem - 30.10.09
Geir Tore Persøy frp medlem - ikke meldt
Mia Silkoset frp medlem - ikke meldt
Inge Johansen frp medlem - ikke meldt
Jostein Trøite sv medlem - 27.10.09
Hanne E. Lilleberg sv medlem x
Gunnar Morten Løvås sv medlem - 28.10.09
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem - 04.11.09
Einar Theodor Bangstad h medlem - 04.11.09
Nina Bakken Bye h medlem - 27.10.09
Gerd Haugberg h medlem - 28.10.09
Karl Meinert Buchholdt v medlem x
Heidi Flaten v medlem x
Einar Vandvik v medlem - 29.10.09
Britt Tønne Haugan krf medlem x
Jann Karlsen krf medlem x
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Asle Granås
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Ole Jørstad
Vegard Austmo sp varamedlem 3 x Arne Solem
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Hans Aalberg
Sølvi Sæther sv varamedlem 3 x Jostein Trøite
Jan Rønning sv varamedlem 7 x Gunnar Morten Løvås
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2 x Einar Vandvik

 

 

Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 24.12.2009 08:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051