Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Dialogseminar 31.05.-01.06.22

Dagseminar (ikke overnatting)

Sted: Festiviteten

Deltakere:

  • Kommunestyrets medlemmer
  • Kontrollutvalgets leder
  • Ledere og nestledere for ungdomsrådet, eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • Enhetsledere
  • Hovedtillitsvalgte som møter i enhetsledermøtet
  • Strategisk lederteam
  • Rådgivere økonomi
  • Formannskapssekretær


Program  (PDF):            GRUPPEOVERSIKTER (PDF)

DAG 1 - 31. mai       Tidsramme kl. 0830-1600
kl. 08.30-08.50  Oppmøte, kaffe,rundstykker                                         
kl. 08.50-09.00 Velkommen til samling v/ordfører
kl. 09.00-12.00

Tema 1: Tillit - Samspill mellom politikk og administrasjon
v/Marit Voll, prosessleder i KS  |  PDF

kl. 12.00-13.00  Lunsj

kl. 13.00-15.55 

 

Tema 2: Kommunens økonomiske situasjon
v/Peter Ardon, kommunedirektør og Arnstein Kjeldsen, økonomisjef  | PDF
v/hovedtillitsvalgt Jens Syver Løvli  |  PDF

kl. 15.55-16.00 

Takk for i dag v/ordfører 

DAG 2 - 1. juni Tidsramme kl. 0830-1600 
kl. 08.30-08.50  Oppmøte, kaffe og rundstykker
kl. 08.50-09.00 Velkommen til dag 2 v/ordfører

kl. 09.00-12.00

 

Tema 3: Oppvekstreformen
v/Marit Aksnes, kommunalsjef oppvekst og utdanning og arbeidsgruppe
Forebyggingsplanen  | PDF
 kl. 12.00-13.00 Lunsj

kl. 13.00-14.15 

 

Tema 4: Byutvikling
Presentasjon fra tverrpolitiske arbeidsgrupper v/ordfører og
gruppelederne: Frode Lund | PDF, Gunnar Løvås | PDF, Tone Jørstad | PDF
kl. 14.15-14.30  Pause (kaffe og kaffebrød)

kl. 14.30-15.15

 

 

 

 

Gruppearbeid
Ta utgangspunkt i presentasjonen og diskuter følgende:
Hva er lavthengende frukter?
Hva er langsiktige tiltak?
Hvem er ansvarlig, og hvem er samarbeidspartner?
Når skal det gjennomføres?
Økonomisk ramme?
Skjema deles ut. Gruppene ledes av representanter fra de tverrpolitiske gruppene 
kl. 15.15-15.20 Forflytting til plenumssal
kl. 15.20-15.55 Felles gjennomgang - 2 min. stikkord fra hver gruppe v/ordfører
kl. 15.55-16.00 Takk for i dag v/ordfører

 

Meld forfall: forfall@levanger.kommune.no

KOMMUNESTYRET:        
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Anita Ravlo Sand   SP Ordfører - Forfall 
Nina Bakken Bye   H Varaordfører x  
Robert Svarva AP Medlem - Forfall 
Nina Elisabeth Berget AP Medlem x  
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem - Forfall dag 2 
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem - Forfall 
Khalil Obeed AP Medlem x  
Tone Wanderås
AP Medlem x  
Tone Jørstad AP Medlem x  
Knut Holmen AP Medlem - Forfall 
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem x  
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Kristian Saxhaug
SP Medlem - Forfall 
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem - Forfall
Eirik Rønning SP Medlem -

Forfall

Randi Haugskott SP Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem - Forfall 
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem - Forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem - Forfall dag 2 
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem -  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  
Mats Henriksen FRP Varamedlem x Møter for: Geir Tore Persøy
Siri M. Nesgård AP Varamedlem x Møter for: Robert Svarva
Gunn Oline Lyngsmo Rødt Varamedlem x Møter for: Einar Dahlum 

ANDRE: 
       
Kari Kjerkol   Leder kontrollutvalget x  
Andrè Åstrøm   Leder ungdomsrådet - Forfall onsdag
Juste Dilyte   Nestl. ungdomsrådet x  
Odd-Harald Bjørnøy   Leder eldrerådet x  
Guri J. Skjesol   Nestl. eldrerådet x  
Frank Dreyer  

Leder råd for personer
med funksjonsnedsettelse

- Forfall
Veronica Winther   Nestleder råd for personer
med funksjonsnedsettelse
- Forfall 

 Til toppen av siden 

 

 

Gruppeoversikter

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 09.06.2022 16:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051