Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 16.00 OBS! - oppmøte

Sakliste som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Kommunestyrets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Klikk for direkteending, åpnes i nytt vindudirektesending, åpnes i nytt vindu slik at sakliste beholdes

Sakliste
Saksnr. Sakstittel UtredningVedtakVideo
PS 8/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 utredning vedtak video
PS 9/20 Fritak fra politiske verv - Sigve Bremer Mejdal utredning vedtak video
PS 10/20 Barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp utredning vedtak

video

PS 11/20 Tilknytning til Værnes respons utredning vedtak video
PS 12/20 Prioritering av spillemiddelsøknader til idrettsanlegg 2020 utredning vedtak video
PS 13/20 Temaplan vold i nære relasjoner utredning vedtak video
PS 14/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd utredning vedtak video
PS 15/20 Detaljregulering Troset grustak - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 16/20 Oppheving av regulerings- /bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum utredning vedtak video
FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Jordbruk tekst behandl video
FO 9/20 Interpellasjon fra Kim Karim Nilssen (H) - Levanger som student- og universitetsby tekst behandl video
FO 10/20 Interpellasjon fra Oda Okkenhaug (AP) - Studentbyen Levanger tekst behandl video
FO 11/20 Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Arkeologisk utgraving i Kirkegata 53 og 55 tekst behandl video
FO 12/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Kommunale flyreiser tekst behandl video
FO 13/20 Spørsmål fra Merete Bøhn-Flatås (SP) - Alternativ opplæring og miljøteam i ungdomsskolene tekst behandl video
FO 14/20 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Redusering av støvplager i Levanger sentrum/ Kirkegata tekst behandl video
FO 15/20 Spørsmål fra Vegard Austmo (AP) - Lønnsoppgjøret tekst behandl video
FO 16/20 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Utvalg til evalueringsprosess helse og velferd tekst behandl video
FO 17/20 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Strandryddeuka og strandryddedagen 2020 tekst behandl video
FO 18/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Lærernormen tekst behandl video


Orienteringer:

I tilknytning til sak 10/20 «Barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp» vil det bli gitt en orientering v/koordinator for kommunale tjenester i NAV Karstein Rye 

 
Levanger, den 19. februar 2020

Anita Ravlo Sand - klikk for personkort
Anita Ravlo Sand - klikk for personkort
Anita Ravlo Sand

ordfører

Meld forfall: forfall@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Anita Ravlo Sand   SP Ordfører x  
Nina Bakken Bye H Varaordfører x  
Robert Svarva AP Medlem x  
Nina Elisabeth Berget AP Medlem - Forfall
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem x  
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem x  
Tone Jørstad AP Medlem - Forfall
Knut Holmen AP Medlem x  
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem - Forfall
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem x  
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem x  
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  
Tone Wanderås  AP  Varamedlem Møter for: Tone Jørstad 
Asbjørn Andre Dypdahl   AP  Varamedlem  x Møter for: Nina Elisabeth Berget
Siri M. Øvrum Nesgård AP Varamedlem x Møter for: Stig Ove Sommervoll
Siv By SP Varamedlem x Møter for: Bjørg Annie Pedersen Boneng

 

varamedlemmer>>

Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 20.02.2020 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051