Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.-22.10.19 - Folkevalgtopplæring

Sted: Selbusjøen Hotell & Gjestegård
Dato: 21. – 22. oktober 2019 - oppmøte

Deltakere:
Kommunestyrets/Driftsutvalgets/Plan- og utviklingsutvalgets/Kontrollutvalgets faste medlemmer og 1. varamedlem til kommunestyret fra alle partier.

Prosessveileder og administrativ ledelse.

Det vil bli benyttet materiell og prosessveileder fra KS. Levanger kommune er tildelt Hans Vintervold som prosessveileder. Vintervold har vært medlem i kommunestyret i Røros siden 2003, og ordfører fra 2007. Han stilte ikke til gjenvalg nå. Han har utdanning innen agronomi, bank og forsikring. Vintervold har yrkesbakgrunn som bank- og forsikringsrådgiver i Fokus Bank, Forenede Forsikring, Gjensidige Forsikring og RørosBanken. I sistnevnte har han også vært leder for Osloavdelingen. 

KS har utarbeidet flere bøker og veiledere som skal være til nytte for folkevalgte i gjennomføringen av Folkevalgtprogrammet og i perioden som folkevalgt for øvrig, og vi kan særlig anbefale boka «Tillit».

Program som PDF  -  presentasjoner legges ut fortløpende på aktuell plass i programmet.

Oppdatert program pr. 07.10, kl 13:30
Dag 1 21. oktober 2019
08.00 Oppmøte hovedinngang rådhuset, bussavgang
09.30 Ankomst Selbu. Kaffe/te og rundstykker.
09.45 Velkommen ved ordfører. Formålet med dagene. Hva ønsker vi å oppnå?
09.50 Presentasjon av opplegg for samlinga v/prosessveileder Hans Vintervold.
Deltagerne presenterer seg (1 min pr. deltager)
10.50 Pause - benstrekk
11.00

De ulike rollene som folkevalgt. Innledning fra prosessveileder Hans Vintervold. Refleksjoner.

12.00 Lunsj og innsjekk
13.00 Samspillet i folkevalgte organer. Kort innledning, gruppeprosess og plenum.
14.00

Samspillet mellom politikk og administrasjon.
Politisk og administrativ organisering i Levanger.
Innledning fra rådmann (kommunedirektør) og kommunalsjefer om de tjenestene kommunestyret har ansvar for.

Helse og velferd PDF - Kommunalsjef Kristin Bratseth

Satsinger innenfor samfunnsutviklingsområde PDF - Kommunalsjef Trude Marian Nøst

15.00 Pause
15.15 Habilitet og etikk. Innledning og refleksjoner.
16.00

Praktiske forhold. Innkallinger til møter. Saksdokumenter, forfall, godtgjøringer. Innledning ved formannskapssekretæren

Plikter og rettigheter + praktiske tips og råd PDF - Formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

16.30 Oppsummering av dagen ved prosessveiler. Hva har vi lært i dag? Forventninger til morgendagen?
17.00 Avslutning av programmet dag 1. Fellesaktivitet. Sannsynligvis utendørs
19.00 Middag
  
Dag 2 22. oktober 2019
08.30 Refleksjoner fra dag 1
Løse tråder? Er det noe vi skal gjøre annerledes?
08.40

Presentasjon av KS – kommunesektorens organisasjon

KS - kommunesektorens organisasjon PDF - Annikken Kjær Haraldsen, Seniorrådgiver i KS Trøndelag

09.00

Plan- og styringssystemetårshjul
Planprosessene i 2019/20. Kommuneplan, kommunedelplaner og planstrategi

Planlegging for bærekraftig utviklingi Levanger PDF - Fagansvarlig Berit Hakkebo

09.45 Pause
10.00

Hvordan står det til i Levanger? Presentasjon av kunnskapsgrunnlag fra aktuell statistikk, innbygger- og brukerundersøkelser. Samfunnsanalyse. Kjenner vi oss igjen?

Kunnskapsgrunnlag fra aktuell statistikk, innbygger-og brukerundersøkelser PDF - HR-sjef Anne Grete Wold

10.30 Pause og utsjekk
10.45

Økonomiske rammebetingelser for kommunene - Inntektssystem
Levanger kommunes budsjett og regnskap. Hvilket handlingsrom har vi? Hva bruker vi pengene på? Sammenligning med andre kommuner.

Levanger kommunes budsjett og regnskap - Hva bruker vi pengene på? PDF - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen

12.00 Lunsj
13.00

Levanger 2030. Utvikling av ny visjon for kommunen. Presentasjon av arbeidet så langt etter innbyggerinvolvering på nett og i By-og bygdelabene. Foredling i samlinga. Individuelt – gruppe - plenum.

Ny visjon for Levanger kommune PDF - HR-sjef Anne Grete Wold

14.00 Oppsummering. Oppfølging av løse tråder. Evaluering av dagene ved prosessveileder Hans Vintervold og ordfører.
14.30 Bussavgang

 

Levanger, den 17. oktober 2019

Anita Ravlo Sand - klikk for personkort
Anita Ravlo Sand - klikk for personkort
Anita Ravlo Sand

ordfører

Den som har lovlig forfall må melde fra så snart som mulig, epost: forfall@levanger.kommune.no - mobil: 99 59 49 06

Av innkalte medlemmer møter 41 av 51

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Robert Svarva AP Medlem - forfall 
Nina Elisabeth Berget AP Medlem x  
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem - forfall 
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem - forfall 
Tone Jørstad AP Medlem x  
Knut Holmen AP Medlem x  
Per Espen Aunan AP Medlem - forfall
Stig Ove Sommervoll AP Medlem x  
Anita Ravlo Sand SP Medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem x  
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem x  
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem x  
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem x  
Nina Bakken Bye H Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem - forfall
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem - forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem - forfall
Tone Wanderås AP Vara 1 x  
Kristian Saxhaug SP Vara 1 x  
Ivar Haarstad H Vara 1 - forfall
Jostein Trøite SV Vara 1 x  
Mats Henriksen FRP Vara 1 x  
Johan Dahle Fossan KRF Vara 1 x  
Trix Scherjon MDG Vara 1 x  
Gunn O. Lyngsmo Rødt Vara x  
Velaug Brenne Leira V Vara 1 x  
Britt Tønne Haugan SP Drift - forfall 
Geir Skjesol SP Drift x  
Christer Lajord SV Drift x  
Kari Johanne Kjerkol AP Kontrollutv - forfall 
Johan Dahle Fossan KRF Kontrollutv  
Mats Henriksen FRP Kontrollutv  
Kim Daniel Svendsen Rødt Kontrollutv  x  
         

 
varamedlemmer>>

Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 19.11.2019 11:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051