Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19.19 - sak 72/19 - Oppnevning av "valgutvalg"

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5935
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.10.19 72/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som valgutvalg med ansvar for å forberede og innstille til kommunestyret på kandidater til folkevalgte verv oppnevnes:

_____________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret skal framover velge en rekke representanter til ulike folkevalgte verv. Til å forberede og å innstille til disse valgene har det vært vanlig å oppnevne ei valgnemnd. 

Kommuneloven har i § 5-7 bestemmelser om «utvalg» som folkevalgt organ. Utvalg i den nye loven skal omfatte det som tidligere har vært definert som faste utvalg (nemnd) eller komiteer. «Valgutvalg» erstatter nå tidligere «valgnemnda».

I et slikt utvalg bør alle partier i kommunestyret være representert. Det skal også velges en leder og nestleder for utvalget. I Levanger kommune har det vært vanlig at ordfører har vært leder.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.11.2019 13:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051