Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19.19 - sak 67/19 - Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5935
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.10.19 67/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som ordfører for valgperioden 2019 - 2023, velges:……………………………

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunelovens §§ 6-2, 7-1, 7-8 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  
Saksopplysninger:

Kommunestyret skal i ifølge kommunelovens § 6-2 velge ordfører blant formannskapets medlemmer. 

Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Den som skal velges etter bare en avstemming, må ha fått flertall, dvs. mer enn 50% av de avgitte stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en ny avstemming i samme møte. Ved denne avstemmingen blir den som får flest stemmer valgt til ordfører (enkelt flertall).

Dersom flere får likt stemmetall ved denne avstemmingen, avgjøres valget ved loddtrekning.

Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til, jfr. kommunelovens § 7-2, 3 ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten. Gjelder ikke valg til formannskap. Det er forslagsstiller som skal innhente skriftlig samtykke fra representanten, og samtykke må ligge klart når kandidaten skal velges. Det er ikke spesielle krav til hvordan samtykke skal gis, bortsett fra at det må være skriftlig. Vedlagt saken følger skjema som kan brukes.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.11.2019 13:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051