Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19.19 - sak 66/19 - Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5935
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.10.19 66/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til formannskapet i Levanger for perioden 2019 - 2023:

Medlemmer: ………………………………

Varamedlemmer: ………………………………

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  
Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Valg av formannskap for perioden 2019-2023 skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. 

Hvem som er utelukket fra valg, og hvem som kan kreve seg fritatt, går fram av kommunelovens § 7-2. Lovens § 5-6, 2. ledd fastsetter at valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Reglene for gjennomføringa av valget er tatt inn i kommunelovens §§ 7-5 og 7-6 (forholdsvalg) og § 7-7 (avtalevalg).

Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret, som kan velges som medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, jfr. Kommunelovens §5-6.

Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav om kjønnsmessig balanse mellom kandidatene på listeforslagene, jfr. §7-5, 2. ledd, og mellom de som blir valgt inn som representanter for hver liste, jfr. § 7-6, 3. ledd. Ved avtalevalg stiller kommunelovens § 7-7, 3. ledd krav om at det skal være kjønnsmessig balanse mellom de medlemmene som blir valgt, når en ser på organet under ett.

I Levanger kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.11.2019 13:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051