Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19.19 - sak 65/19 - Valgoppgjør 2019 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5931
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 10.09.19 13/19
Kommunestyret 16.10.19 65/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyrevalget 2019 godkjennes i samsvar med valgstyrets møtebok.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Valglovens § 13-4

Vedlegg:

1

Møtebok for kommunestyrevalget 2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  
Saksopplysninger:

I Levanger kommune ble det avholdt Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 9. september 2019.

Vedlagte møtebok viser valgresultatet og nedenfor følger valgstyrets behandling i forbindelse med valget.

Valglovens § 13-4 sier følgende:

”Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.”

Vurdering:

Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar at valget er gyldig.

Saksprotokoll i Valgstyret - 10.09.2019

Utdelt i møte:

Valgprotokoll for Kommunestyrevalget 2019 og valgprotokoll for Fylkestingsvalget 2019. 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valgprotokoll for Kommunestyrevalget 2019 og valgprotokoll for Fylkestingsvalget 2019 godkjennes.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.11.2019 13:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051