Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19 - konstituering

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 18.15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Kommunestyrets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 64/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak video
PS 65/19 Valgoppgjør 2019 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 66/19 Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 utredning vedtak video
PS 67/19 Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 utredning vedtak video
PS 68/19 Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 utredning vedtak video
PS 69/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 utredning vedtak video
PS70/19 Valg av plan- og utviklingsutvalg og driftsutvalg for perioden 2019 - 2023 utredning vedtak video
PS 71/19 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2019 - 2023 utredning vedtak video
PS 72/19 Oppnevning av "valgutvalg" utredning vedtak video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 33  + 2 av 35. 

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Robert Svarva AP Medlem x  
Nina Elisabeth Berget AP Medlem x  
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem x  
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem x  
Tone Jørstad AP Medlem x  
Knut Holmen AP Medlem x  
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem x  
Anita Ravlo Sand SP Medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem x  
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem x  
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem x  
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem - Forfall 
Nina Bakken Bye H Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem -  Forfall
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  
Siv By   SP Varamedlem Randi Haugskott
Jostein Trøite SV Varamedlem   x Victoria Johansen Skjønhaug 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Merknader:

Det vil bli satt opp ekstraordinært kommunestyremøte den 4.12.19.

Til toppen av siden 

 

PS 64/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Erik Ertsås og Oda Okkenhaug

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Erik Ertsås og Oda Okkenhaug
Til toppen av siden 

 

PS 65/19 Valgoppgjør 2019 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Kommunestyrevalget 2019 godkjennes i samsvar med valgstyrets møtebok.
Til toppen av siden 

 

PS 66/19 Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Forslag til representanter i formannskapet 2019- 2023 fra Arbeiderpartiet

 1. Robert Svarva
 2. Nina Elisabeth Berget
 3. Astrid Juberg Vordal
 4. Vegard Austmo
 5. Tone Jørstad
 6. Gaute Børstad Skjervø
 7. Oda Okkenhaug
 8. Stig Ove Sommervoll

 
Forslag til representanter i formannskapet 2019- 2023 fra

Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet

 1. Anita Ravlo Sand
 2. Nina Bakken Bye
 3. Asbjørn Brustad
 4. Magne Nydal
 5. Torbjørn Stormoen
 6. Geir Tore Persøy
 7. Kim Karim Nilssen
 8. Nina Egenæs Groven
 9. Merete Bøhn-Flatås
 10. Randi Haugskott

 
Forslag til representanter i formannskapet 2019- 2023 fra SV, Miljøpartiet de Grønne, Rødt og Venstre:

 1. Gunnar Løvås SV
 2. Victoria Skjønhaug SV
 3. Kaja Skårdal Hegstad SV
 4. Kjartan Gjelvold MdG 

 
Avstemning:

Arbeiderpartiet fikk 11 stemmer

Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet fikk 18 stemmer

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Venstre fikk 6 stemmer 

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til formannskapet i Levanger for perioden 2019 – 2023:

Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet

Medlemmer:

 1. Anita Ravlo Sand
 2. Nina Bakken Bye
 3. Asbjørn Brustad
 4. Magne Nydal
 5. Torbjørn Stormoen

 
Varamedlemmer:

 1. Geir Tore Persøy
 2. Kim Karim Nilssen
 3. Nina Egenæs Groven
 4. Merete Bøhn-Flatås
 5. Randi Haugskott 

 
Arbeiderpartiet:

Medlemmer:

 1. Robert Svarva
 2. Nina Elisabeth Berget
 3. Astrid Juberg Vordal

 
Varamedlemmer:

 1. Vegard Austmo
 2. Tone Jørstad
 3. Gaute Børstad Skjervø
 4. Oda Okkenhaug
 5. Stig Ove Sommervolll

 
SV, Miljøpartiet de Grønne, Rødt og Venstre:

Medlemmer:

 1. Gunnar Løvås

 
Varamedlemmer:

 1. Victoria Skjønhaug
 2. Kaja Skårdal Hegstad
 3. Kjartan Gjelvold
  Til toppen av siden 

 

PS 67/19 Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF og FRP følgende forslag til vedtak:

Anita Ravlo Sand velges som ordfører

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av AP, SV, MDG og RØDT følgende forslag:

Robert Svarva velges som ordfører.

Avstemning:

Anita Ravlo Sand fikk 18 stemmer

Robert Svarva fikk 16 stemmer

1 stemte blank (Venstre)

Anita Ravlo Sand er dermed valgt som ordfører.

VEDTAK:

Som ordfører for valgperioden 2019 – 2023 velges Anita Ravlo Sand
Til toppen av siden 

 

PS 68/19 Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF og FRP følgende forslag til vedtak:

Nina Bakken Bye velges som varaordfører

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV, AP, Rødt, MDG

Gunnar Løvås velges som varaordfører

Avstemning:

Nina Bakken Bye fikk 18 stemmer.

Gunnar Løvås fikk 16 stemmer

1 stemte blank (Venstre)

Nina Bakken Bye er dermed valgt som varaordfører.

VEDTAK:

Som varaordfører for valgperioden 2019 – 2023 velges Nina Bakken Bye
Til toppen av siden 

 

PS 69/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Forslag på liste til kontrollutvalget fra SP, H, KRF, FRP

 1. Johan Dahle Fossan
 2. Line Thorsen Bratli
 3. Mats Henriksen
 4. Johan Arnt Hoel Dahlen
 5. Randi Sandnes Bjørås
 6. Brit Elin Ringstad

 
Forslag på liste til kontrollutvalget fra AP, Rødt, SV, V og MDG:

 1. Kari Kjerkol (AP)
 2. Kim Daniel Svendsen (R)
 3. Leif Inge Paulsen (SV)
 4. Line Alfnes Kristiansen (MdG)
 5. Anne-Grete Hojem (AP)

 
Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Til leder av kontrollutvalget velges: Kari Kjerkol 

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Til nestleder av kontrollutvalget velges: Kim Daniel Svendsen

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende forslag:

Som nestleder av kontrollutvalget velges: Johan Fossan

Avstemning:

SP, H, KRF, FRP fikk 18 stemmer

AP, Rødt, SV, V og MDG fikk 17 stemmer.

Forslag på Kari Kjerkol som leder ble enstemmig vedtatt.

Forslag på Johan Fossan som nestleder fikk 18 stemmer.

Forslag på Kim Daniel Svendsen 17

Johan Fossan er dermed valgt som nestleder.

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget i Levanger for perioden 2019 – 2023:

SP, H, KRF, FRP

 1. Johan Dahle Fossan
 2. Line Thorsen Bratli
 3. Mats Henriksen

 
Varamedlemmer:

 1. Johan Arnt Hoel Dahlen
 2. Randi Sandnes Bjørås
 3. Brit Elin Ringstad

 
AP, Rødt, SV, V og MDG:

Medlemmer:

 1. Kari Kjerkol
 2. Kim Daniel Svendsen

 
Varamedlemmer:

 1. Leif Inge Paulsen
 2. Line Alfnes Kristiansen
 3. Anne-Grete Hojem

 
Leder: Kari Kjerkol

Nestleder: Johan Fossan
Til toppen av siden 

 

PS 70/19 Valg av plan- og utviklingsutvalg og driftsutvalg for perioden 2019 - 2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet forslag på liste til plan- og utviklingsutvalget fra AP:

 1. Stig Ove Sommervoll
 2. Tone Jørstad
 3. Per Espen Aunan
 4. Tone Wanderås
 5. Knut Holmen
 6. Thomas Nordahl Selseth
 7. Randi Nessemo
 8. Ingebjørg Roel Bye

 
Asbjørn Brustad (SP) fremmet forslag på liste til plan- og utviklingsutvalget fra SP, H, KRF, FRP

Plan- og utviklingsutvalget:

 1. Bjørg Annie Pedersen Boneng
 2. Lars Erik Ertsås
 3. Merethe Bøhn-Flatås
 4. Geir Tore Persøy
 5. Arild Røsdal
 6. Randi Haugskott
 7. Torunn Elisabeth Skjæran
 8. Ivar Haarstad
 9. Inge Johansen
 10. Frode Lund
 11. Vidar Lund
 12. Guri Skjesol
 13. Irene Alstad

 
Kjartan Gjelvold (MDG) Forslag på liste til plan- og utviklingsutvalget fra MDG, V og R:

 1. Kjartan Gjelvold, MDG
 2. Trix Scherjon, MDG
 3. Oddgeir Hagen, V
 4. Ingunn Haugskott, V

 
Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet forslag på liste til plan- og utviklingsutvalget fra SV:

 1. Kaja Skårdal Hegstad
 2. Victoria Skjønhaug
 3. Ronny B. Johansen Skjønhaug
 4. Øystein Kobbeltveit

 
Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende forslag:

Leder plan- og utviklingsutvalget: Bjørg Boneng         

Nestleder plan- og utviklingsutvalget: Lars Erik Ertsås           

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Nestleder plan- og utviklingsutvalget: Kaja Skårdal Hegstad

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet forslag på liste til driftsutvalget fra AP:

 1. Vegard Austmo
 2. Oda Okkenhaug
 3. Gaute Børstad Skjervø
 4. Asbjørn Andre Dypdahl
 5. Marthe Leistad Bakken
 6. Siri Marie Øvrum Nesgård
 7. Odd Arve Haugen
 8. Ingebjørg Roel Bye

 
Asbjørn Brustad (SP) fremmet forslag på liste til driftsutvalget SP, H, KRF, FRP

 1. Janne Kathrine Jørstad Larsen
 2. Nina Egenæs Groven
 3. Morten Langdal
 4. Kim Karim Nilssen
 5. Britt Tønne Haugan
 6. Geir Skjesol
 7. Marit Fosså
 8. Knut-Erik Henrikø
 9. Jon Øyvind Vik-Haugen
 10. Siw Grethe Kristiansen
 11. Einar Rønningen
 12. Anette Bartnes Dalheim
 13. Dagrun Irene Myhr

 
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forslag på liste til driftsutvalget Venstre, Rødt og Miljøpartiet de Grønne

 1. Karl M. Buchholdt – V
 2. Gunn Oline Lyngsmo – R
 3. Velaug Brenne Leira – V
 4. Jens Olaf Kleinau – MdG

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet forslag på liste til driftsutvalget fra SV:

 1. Christer Lajord
 2. Guro Skjetne
 3. Frank Thore Haugskott
 4. Frida Myklebust Amdahl

 
Asbjørn Brustad(SP) fremmet følgende forslag:

Leder driftsutvalget: Janne Kathrine Jørstad Larsen    

Nestleder driftsutvalget: Nina Egenæs Groven

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Leder driftsutvalget: Vegard Austmo

Avstemning:

Plan- og utviklingsutvalget:

Arbeiderpartiet fikk 11 stemmer

Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet fikk 18 stemmer

Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Rødt fikk 3 stemmer

SV fikk 3 stemmer 

Brustads forslag på leder plan- og utviklingsutvalget enstemmig vedtatt.

Bjørg Boneng er dermed valgt som leder for plan- og utviklingsutvalget.

Brustads forslag på nestleder plan- og utviklingsutvalget fikk 18 stemmer

Løvås sitt forslag på nestleder plan- og utviklingsutvalget fikk 17 stemmer.

Lars Erik Ertsås er dermed valgt som nestleder for plan- og utviklingsutvalget. 

Driftsutvalget:

Arbeiderpartiet fikk 11 stemmer

Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet fikk 18 stemmer

Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Rødt fikk 3 stemmer

SV fikk 3 stemmer 

Brustads forslag på leder ble vedtatt med 18 mot 17 stemmer som ble avgitt for Vordals forslag på leder til driftsutvalget.

Janne K. Jørstad Larsen er dermed valgt som leder for driftsutvalget

Brustads forslag på nestleder driftsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Nina E Groven er dermed valgt som nestleder for driftsutvalget 

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget i Levanger for perioden 2019 - 2023:

SP, H, KRF, FRP

Medlemmer:

 1. Bjørg Annie Pedersen Boneng
 2. Lars Erik Ertsås
 3. Merethe Bøhn-Flatås
 4. Geir Tore Persøy
 5. Arild Røsdal
 6. Randi Haugskott

 
Varamedlemmer:

 1. Torunn Elisabeth Skjæran
 2. Ivar Haarstad
 3. Inge Johansen
 4. Frode Lund
 5. Vidar Lund
 6. Guri Skjesol
 7. Irene Alstad

 
AP:

Medlemmer:

 1. Stig Ove Sommervoll
 2. Tone Jørstad
 3. Per Espen Aunan

 
Varamedlemmer:

 1. Tone Wanderås
 2. Knut Holmen
 3. Thomas Nordahl Selseth
 4. Randi Nessemo
 5. Ingebjørg Roel Bye

 
MDG, V og R:

Medlemmer:

 1. Kjartan Gjelvold, MDG

 
Varamedlemmer:

 1. Trix Scherjon, MDG
 2. Oddgeir Hagen, V
 3. Ingunn Haugskott, V

 
SV:

Medlemmer:

 1. Kaja Skårdal Hegstad

 
Varamedlemmer:

 1. Victoria Skjønhaug
 2. Ronny B. Johansen Skjønhaug
 3. Øystein Kobbeltveit

 
Leder: Bjørg Boneng

Nestleder: Lars Erik Ertsås 

***

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til driftsutvalget i Levanger for perioden 2019 - 2023:

SP, H, KRF, FRP

Medlemmer:

 1. Janne Kathrine Jørstad Larsen
 2. Nina Egenæs Groven
 3. Morten Langdal
 4. Kim Karim Nilssen
 5. Britt Tønne Haugan
 6. Geir Skjesol

 
Varamedlemmer:

 1. Marit Fosså
 2. Knut-Erik Henrikø
 3. Jon Øyvind Vik-Haugen
 4. Siw Grethe Kristiansen
 5. Einar Rønningen
 6. Anette Bartnes Dalheim
 7. Dagrun Irene Myhr

 
AP

Medlemmer:

 1. Vegard Austmo
 2. Oda Okkenhaug
 3. Gaute Børstad Skjervø

 
Varamedlemmer:

 1. Asbjørn Andre Dypdahl
 2. Marthe Leistad Bakken
 3. Siri Marie Øvrum Nesgård
 4. Odd Arve Haugen
 5. Ingebjørg Roel Bye

 
Venstre, Rødt og Miljøpartiet de Grønne

Medlemmer:

 1. Karl M. Buchholdt

 
Varamedlemmer:

 1. Gunn Oline Lyngsmo
 2. Velaug Brenne Leira
 3. Jens Olaf Kleinau

 
SV:

Medlemmer:

 1. Christer Lajord

 
Varamedlemmer:

 1. Guro Skjetne
 2. Frank Thore Haugskott
 3. Frida Myklebust Amdahl

 
Leder: Janne K. Jørstad Larsen

Nestleder: Nina Egenæs Groven
Til toppen av siden 

 

PS 71/19 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2019 - 2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad(SP) fremmet forslag på liste til valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2019 – 2023 fra SP, H, KRF og FRP:

 1. Anita Ravlo Sand
 2. Asbjørn Brustad
 3. Nina Bakken Bye
 4. Nina Groven
 5. Morten Langdal
 6. Geir Tore Persøy

 
Jostein Trøite (SV) fremmet forslag på liste til valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2019 – 2023 fra AP, SV, MdG, V og R

 1. Nina Berget (AP)
 2. Gunnar Løvås (SV)
 3. Einar Dahlum (R)
 4. Robert Svarva (AP)
 5. Victoria Johansen Skjønhaug (SV)

 
Avstemning:

Liste SP, H, KRF og FRP fikk 18 stemmer

AP, SV, MdG, V og R fikk 17 stemmer 

VEDTAK:

Som Levanger kommunes representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i KS for perioden 2019 - 2023, velges:

SP, H, KRF og FRP:

Medlemmer:

 1. Anita Ravlo Sand
 2. Asbjørn Brustad

Varamedlemmer:

 1. Nina Bakken Bye
 2. Nina Groven
 3. Morten Langdal
 4. Geir Tore Persøy 

 
AP, SV, MdG, V og R

Medlemmer:

 1. Nina Berget (AP)
 2. Gunnar Løvås (SV)

 
Varamedlemmer

 1. Einar Dahlum (R)
 2. Robert Svarva (AP)
 3. Victoria Johansen Skjønhaug (SV)
  Til toppen av siden 

 

PS 72/19 Oppnevning av "valgutvalg"

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som valgutvalg med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 20. november 2019 oppnevnes:
Formannskapets medlemmer + fra de partiene som ikke er fast medlem i formannskapet

Avstemning:

Sands forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som valgutvalg med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 20. november 2019 oppnevnes:
Formannskapets medlemmer + fra de partiene som ikke er fast medlem i formannskapet

Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 03.12.2019 08:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051