Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.01.19 - FO 4/19 - Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - vedrørende forholdene på LBAS

Levanger SV har fått informasjon som kan tyde på at kommunen har planer om å legge ned 36 omsorgsboliger ved LBAS gamle del og nedbemanne. Dette er begrunnet i at tjenestebehovet for hjemmetjenesten har økt og at tjenesten skal tilpasses budsjettet. Dersom man går inn i tallene som ble forelagt oss under budsjett behandlingene 17.10.2018, kan det tyde på at avdeling sentrum har hatt en liten økning i tjenestebehovet i forhold til andre enheter i kommunen.

Vi er også kjent med at LBAS leverer et regnskap med bortimot balanse i 2018 i motsetning til andre enheter som går mot et millionunderskudd i sitt regnskap. På tross av dette er det i rammen for 2019 fjernet i underkant av 7,5 mill. kroner.

Det er videre forelagt oss opplysninger om at hjemmesykepleien i avdeling sentrum i lengre tid har hatt stor mangel på sykepleiere og at tjenesten inne mellom balanserer på grensen til det forsvarlige. I tillegg er vi kjent med at det er utvidet bruk av vikarer ved LBAS og hjemmetjenesten.


Med bakgrunn i dette har undertegnede følgende spørsmål i saken:

  1. Medfører det riktighet at kommunen er i ferd med å legge ned 36 omsorgsboliger ved LBAS gamle del, hvilket tidsperspektiv har kommunen på dette og er det etablert erstatningsboliger for de som bor der?
  2. Foreligger det en kost/nytte beregning som har tatt inn alle forhold rundt en slik beslutning og som viser at dette er en besparelse for kommunen?
  3. Hvorfor er rammen for 2019 kuttet med i underkant av 7,5 mill. til avdeling sentrum?
  4. Hvilke planer har kommunen for å løse problemer knyttet til rekruttering av sykepleiere?
  5. Hvor store summer brukte kommunen i 2018 til vikarer knyttet til arbeid på LBAS?


Forslag til vedtak:

Levanger SV ber om at det legges fram en sak for kommunestyret våren 2019 som omhandler forhold knyttet til framtidig aktivitet ved LBAS gamle del. Saksframlegget må inneholde økonomiske beregninger som viser fordeler og ulemper, en grundig kost/nytte vurdering.

Gunnar Morten Løvås - klikk for persomkort
Gunnar Morten Løvås, SV


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.01.2019 21:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051