Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.01.19 - FO 1/19 - Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen

Gjennom avisa er vi som politikere gjort oppmerksom på at kommunen er i ferd med å legge ned bofellesskapet i Marknadsvegen. Det blir hevdet at dette er en konsekvens av budsjettvedtaket som kommunestyret gjorde i oktober 2018.

Som kommunepolitiker er det vanskelig å akseptere dette da det i budsjettheftet og vedtak som ble gjort i budsjettmøtet, ikke står noe om nedlegging av Marknadsvegen bofellesskap. Det står derimot, sitat: Det tilrettelegges også for habilitetstjenesten ved Staupshaugen verksted, Nordsivegen, Marknadsvegen og gjennom avtaler med private, sitat slutt.

Å tolke dette som et vedtak om nedlegging virker meningsløst og må være feil. Dette kan sammenlignes med det administrative vedtaket om nedlegging av bofellesskapet i Åsvegen 5 på Skogn, også da ble det hevdet at det var et resultat av et budsjettvedtak. Dette ble stoppet av politikerne, da ingen kjente til vedtaket.

Det er godt kjent at strukturendringer innen helse- og omsorg i de siste årene har ført til en stor kostnadsøkning og nedlegging av sykehjemsplasser. Kan vi derfor stole på at nedlegging av Marknadsvegen er ei innsparing. Kommunen har i avisa hevdet en prognosert innsparing på 8 millioner kroner på dette Bokostnadene etter flytting er da ikke regnet med. Det er heller ikke tatt med at omsorgsbehovet vil være det samme på et annet bosted.


Med bakgrunn i dette fremmes følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i kommunestyret våren 2019.

I saken må følgende forhold undersøkes:

  1. De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse.
  2. Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.
  3. Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må også legges fram.
       

Gunnar Morten Løvås - klikk for persomkort
Gunnar Morten Løvås, SV


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.01.2019 21:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051