Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - sak 53/19 - Søknad om kommunal garanti - Levanger Fotballklubb / LFK

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
Arkivref. 2019/4460
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.19 88/19
Kommunestyret 28.08.19 53/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.500.000,- for Levanger fotballklubb
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 6 år
  3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
            Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.500.000,- for Levanger fotballklubb
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 6 år
  3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Søknad om kommunal garanti - LFK PDF

2

Protokoll ekstraordinært årsmøte LFK 2019 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger fotballklubb søker om kommunal garanti på 1,5 mill kroner for et likviditetslån som skal brukes til lønnsutbetalinger og innfrielse av utestående fordringer til kreditorer. For klubben ble 2018-sesongen skuffende både sportslig og økonomisk. Situasjonen er beskrevet i søknaden som ligger vedlagt. Klubben har måttet redusere sine sportslige ambisjoner for en periode og har satt i verk tiltak for å gjenvinne den økonomiske handlefriheten.  

Lånet skal nedbetales over 6 år med årlige avdrag på kr 250.000,-. Det nye lånet vil delvis refinansiere tidligere lån. Med kommunal garanti vil klubben få bedre lånebetingelser.

Vurdering:

Klubben følges opp av NFF ved klubblisensnemda, og har i den forbindelse laget en handlingsplan knyttet til økonomien.

Det er gjort store omstillinger og det oppgis at personalkostnadene har sunket fra 8,3 mill kroner i 2018 til 3,4 millioner i 2019. Dette betyr færre ansatte og klubben må i større grad basere seg på frivillighetsapparatet.

Det er knyttet usikkerhet til om klubben klarer den store omstillingen som må til for å bringe økonomien i varig balanse, men rådmannen foreslår likevel at kommunen garanterer for lånet. Rådmannen har merket seg at klubben har tatt grep for å få kostnader i samsvar med inntektene. Levanger fotballklubb er viktig for levangersamfunnet og garantien vil være et av kommunens bidrag for å sikre dem handlingsrom i omstillingsarbeidet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051