Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - FO 37/19 - Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise

Miljøpartiet De Grønne foreslår at Levanger kommunestyre skal gjøre som mange andre kommuner i Norge har gjort, å erklære at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene og tapet av artsmangfold.

Vi har nå kun 11 år på oss om vi skal nå målene i Paris-avtalen.

Klimasituasjonen eskalerer raskere enn de fleste antok for få år siden. Vi har nå kun 11 år på oss om vi skal nå målene i Paris-avtalen.

Også ferske rapporter om at insekter, pattedyr og mange andre arter forsvinner raskere enn vi har visst er uttrykk for en dramatikk som kan slå hardt inn på våre og våre barns muligheter for trygghet og velferd fremover. Klimakrisen forsterker disse andre krisene og kan ikke sees uavhengig av dem. Klimakrisen er ikke én stor hendelse som endrer alt på en dag, men endringer som har skjedd over tid. Nå er vi kommet dit at de menneskeskapte klimagassutslippene må reduseres veldig raskt om vi skal unngå katastrofale følger. Det er i nærmiljøer vi tydeligst ser konsekvensene av klimaendringene.

Norge har ingen tilstrekkelig plan for hvordan landet skal kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene for å nå målene som er satt. Samtidig forteller FNs naturpanel av 1 av 8 arter på jorda står i fare for å bli utryddet. Dette krever handling.

Vi i Levanger kommune må gjøre vår del og ta ansvar.


Forslag til vedtak:

1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet.

2. Levanger kommune erklærer klimakrise.


Olaug Julie Aasan - klikk for personkort
Olaug Julie Aasan
, MDG

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051