Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - FO 36/19 - Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - trafikksikkerhet for myke trafikanter i Staupslia

Staupslia er en høyt trafikkert strekning, der det også har vært flere ulykker de siste årene. FrP har fått henvendelser fra flere beboere i området som føler seg utrygge når de ferdes på fortauene i Staupslia i «rushtiden». Syklister kommer i full fart ned Staupslia, samtidig som små barn er på vei til skolen opp Staupslia.

FrP ønsker å iverksette trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter i Staupslia. En mulighet er deling av fortauet (selv om fortauet muligens er noe smalt i dag). I tillegg bør det vurderes fartsreduserende tiltak ved Coop Prix. Slike tiltak trenger ikke å være så dyre, men det kan redde liv.


Spørsmål til ordføreren:

  1. Har kommunen vurdert sikkerhetstiltak for myke trafikanter som ferdes på fortauene i Staupslia?
  2. Vil kommunen ta beboernes bekymringer på alvor og vurdere sikkerhetstiltak på fortauet?


Geir Tore Persøy
Geir Tore Persøy, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051