Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - FO 34/19 - Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fritak for eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en usosial beskatning som FrP ønsker å fjerne. Den rammer blindt uavhengig av inntekt.

Som en start ønsker Levanger FrP å gi fritak for eiendomsskatt for alle under fattigdomsgrensa. På grunn av pensjonsreformen i 2011, som et samlet storting unntatt FrP stemte for, har pensjonister blitt underregulert. Dette har ført til at minstepensjonister lever under fattigdomsgrensa.


Forslag til vedtak:

Rådmannen forbedrer en sak for kommunestyret som legges frem før budsjettmøtet, der man går inn for å fjerne eiendomsskatten for mennesker og husstander som lever under fattigdomsgrensen. Dette skal også inkludere minstepensjonister.

Geir Tore Persøy
Geir Tore Persøy, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051