Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - FO 32/19 - Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger

Levanger kommune har hatt en positiv utvikling i sysselsettinga, og kommunens næringspolitikk må sies å ha vært vellykket. Vi er en kommune som stadig flere velger å bo i, og vi er, som det ble diskutert i forrige kommunestyremøte, en stor kommune for hytter og fritidseiendommer.

Levanger har mange unike kvaliteter, og folk er glad i byen vår. Mye av det skyldes nok at vi har vært flinke til å tilrettelegge for bolyst og trivsel i hele kommunen.

Levanger har mange tilbud, som både turister og fastboende har glede av. Både martna og marsimartna trekker mange folk, og Falstadsentret er blitt både populært og nødvendig møteplass for mange av oss. I tillegg er byen blitt  mer tilgjengeliggjort gjennom bla egen Bystrand, Skateparken, Kjærlighetsstien, Trehusbyen og Elvepromenaden. Vi har  etablert bysykkelordning og utstyrsbua.  Det har også blitt til en fin tur å komme seg frem mellom Røstad og Moan, både til fots og med sykkel.  Nesten midt i dette smørøyet ligger Levanger Fritidspark som er blitt en meget populær campingplass, og som får veldig gode tilbakemeldinger fra de som bor og oppholder seg der.

Så har det i sommer vært en diskusjon om hvorfor ikke enda flere velger Levanger som sin turistdestinasjon. Det påpekes forhold som dårlig markedsføring, litt for få kafeer som er åpne på dagtid, parkeringsproblemer med mer. Mye av dette er kjente utfordringer. Utfordringer skal som kjent utfordres og løses til det beste for både byen befolkning, men også alle de som kommer på besøk.

 Det har som en del av dette svaret vært lansert «destinasjon Levanger». Jeg vil derfor be om at det fremmes en egen sak der vi får frem hva som skal til for å øke turistkvalitetene i byen vår.


Forslag til vedtak:
Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.

Nina Elisabeth Berget - klikk for personkort
Nina Elisabeth Berget, AP 

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051