Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - FO 30/19 - Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Levanger kommune som vertskommunene for campus Røstad

Styret for Nord universitet gjorde i juni i år viktige vedtak om strukturendringer med positive virkninger for campus Røstad og Levanger kommune. Levanger og Bodø blir de to campus’ene i Nord universitet, og der alle FSV (Fakultet for samfunnsvitenskap) sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger. I tillegg vil det skje en samlokalisering i Levanger av multimediefagene fra Steinkjer og teaterutdanningen fra Verdal med de andre estetiske og kunstneriske fagmiljøene på Røstad.

Dette innebærer en økt studenttilgang på vår campus. En kan regne med at det etter hvert totalt vil være bortimot 3000 studenter som har campus Røstad som sitt studiested. 150 studentboliger er nå under bygging på Røstad. Samtidig vil også lærerstaben utvides, og aktiviteten totalt sett øke.

Dette gir naturlig nok Levanger kommune som vertskommune noen nye utfordringer. Vi må være vårt ansvar bevisst, og vi må planlegge og legge til rette for at både studenter og ansatte får møte et levende, sosialt inkluderende og kulturelt bymiljø som er en universitetsby verdig. Her har jeg i tankene ikke minst behovet for hotellfasiliteter og kulturtilbud i form av kino, bibliotek og andre kunst- og kulturarenaer. Jeg vet at det planlegges for hotell på havna, mens planene for nytt bibliotek og kino for eksempel ble nedstemt i kommunestyret 05.09.2018. Men nå er altså situasjonen en annen, både økonomisk og statusmessig.


Hvordan tenker ordføreren at vi som vertskommune på beste måte kan møte disse utfordringene? Hvilke konkrete tiltak bør kommuneadministrasjonen iverksette, eventuelt i samarbeid med lokalt næringsliv og andre aktuelle aktører?

Kai Lennert Johansen - klikk for personkort
Kai Lennert Johansen, AP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051