Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - sak 8/18 - Innherred renovasjon - endring av selskapsavtale

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/6352
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 07.02.18 15/18
Kommunestyret 28.02.18 8/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Rådmannen trekker pkt. 2 i sin innstilling.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS oppdateres med presisering om at Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS oppdateres med presisering om at Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
  2. Indre Fosen kommune må oppnevne nye medlemmer til Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS.


Vedlegg:

1

Brev datert 18. januar 2018 fra Innherred Renovasjon IKS PDF

2

Forslag til ny selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS vedtok i møte 23.11.17 sak 11/17 følgende:

1. Representantskapet anbefaler at kommunestyrene fatter følgende vedtak:

Selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS oppdateres med presisering om at Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.

2. Indre Fosen kommune må oppnevne nye medlemmer til Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS. 

Det bes om at forslag til revidert selskapsavtale legges fram for kommunestyret til behandling.

Vurdering:

Rådmannen slutter seg til vedtaket i Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS, sak 11/17, og går da inn for at revidert selskapsavtale vedtas som framlagt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051