Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - FO 6/18 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Satser for sosialhjelp

Satsene for økonomisk sosialhjelp i Levanger ligger svært lågt i forhold til veiledende statlige satser. Kommunene har selv anledning til å bestemme satsene ut fra lokale forhold.  Når Levanger ligger så lågt i forhold til veiledende statlige satser, er det fordi dagens satser ble vedtatt av kommunestyret i 2012 og gjelder fortsatt. Siden 2012 er ikke saken lagt fram for politisk behandling. Det er ikke foretatt noen justering verken i forhold til at veiledende satser er økt, eller i forhold til økte levekostnader. Det har derfor vært en reell nedgang i ytelsene hvert år siden satsene ble vedtatt.

Da de lokale satsene ble vedtatt i 2012, var de for enslige 95% av veiledende satser, nå i 2018 er de nede på 84%. Satsen for enslige er nå 5108 kr, mens veiledende sats er 6050 kr i måneden.


På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om nye og høyere satser for økonomisk sosialhjelp til politisk behandling i kommunestyret med tanke på nye satser fra 1.juli 2018 

Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite
, SV

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051