Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - FO 5/18 - Interpellasjon fra Janne K Jørstad (FRP) - Skårstadsaken

Saken om Torbjørn Skårstad, som i sine barne – og ungdomsår ble stemplet som evneveik og feilplassert på Røstad har vært en stor sak i lokalavisen de siste ukene. Administrasjonen legger ansvaret på staten, selv om det var en lærer på en kommunal skole (Lysaker skole på Skogn) som skilte ut Skårstad som evneveik. Levanger kommune har uttalt at de anser saken som foreldet, noe som nekter Skårstad både erstatning og unnskyldning. I Møre og Romsdal fylkeskommune behandler alle kommuner erstatningssaker som omhandler spesialskoler, til tross for at foreldelsesfristen har utgått.

Levanger FrP mener behandlingen av Skårstad er rystende, og at det er en selvfølge at kommunen skal ta ansvar for å ikke ha grepet inn i uretten som rammet Skårstad, og ødela store deler av livet hans. Skårstad og hans støttespillere har selv etterlyst en politisk behandling og diskusjon av saken, noe vi håper vi kan få i dagens kommunestyre.


Spørsmålene til ordførere blir derfor:

  1. Hvordan har administrasjonen jobbet med denne saken, og andre lignende saker?
  2. Hvorfor fraskriver Levanger kommune seg alt ansvar ved å hverken gi Skårstad erstatning, eller gi ham en beklagelse for uretten han har blitt påført?

 
Forslag til vedtak:

  1. Kommunestyret i Levanger ber administrasjonen om å beklage uretten Skårstad ble påført, samtidig utrede muligheten for å likevel gi ham erstatning (På samme måte som det er blitt gjort i Møre og Romsdal).
  2. Videre bør administrasjonen vurdere å gi beklagelse til andre såkalte «evneveike» som ble feilplassert på Røstad, og også gi disse mulighet til å søke om erstatning for uretten de ble utsatt for.

 

Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen
, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051