Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - FO 4/18 - Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Økt stillingsprosenten for fagarbeidere i Levanger kommune

Mens mange ufaglærte (ansatte uten fagbrev, men med kompetanse) i dag har veldig store stillinger, er det mange fagarbeidere som i dag har for lav stillingsprosent og må ta ekstrajobber for å få endene til å møtes. En stor del av disse jobber innenfor offentlig sektor, og da spesielt innenfor helse - og omsorgssektoren. Samtidig er det problematisk at arbeidsgiver krever at arbeidstaker skal jobbe annenhver helg hvis de skal få økt stillingsprosenten. FrP mener et slikt krav ikke er holdbart hvis man skal klare å ha et tilnærmet normalt familieliv.

Arbeiderpartiet har på nasjonalt plan selv kjempet for å få økt stillingsprosentene. I Trønder Avisa 28. januar i år sto følgende: «Vi skal ha slutt på en ukultur der folk tilbys små stillingsbrøker slik at de må ut på evig jakt etter ekstrajobber for å sikte anstendig inntekt, sier stortingsrepresentant Grande.» Han sier ikke noe om hvordan dette skal gjennomføres i de kommunene de har makt.

Levanger FrP er enige med stortingsrepresentanten, og håper ordføreren kan bidra til at fagarbeidere kan øke stillingen sin, samtidig som kommunen samarbeider tett med den enkelte arbeidstaker, for å sikre at hver enkelte kan ha et så normalt familieliv som mulig.


Spørsmål til ordføreren:

  1. Har ordfører satt i gang et arbeid i kommunen for å tilby flere fagarbeidere høyere stillinger?
  2. Har ordfører sett på kostnadene/besparelsene ved eventuelt å innføre høyere stillingsprosenter?
  3. Når kan kommunestyre forvente å få framlagt en plan for innføring av høyere stillinger i kommunen?


Geir Tore Persøy
Geir Tore Persøy, FRP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051