Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - FO 3/18 - Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Innfør samboergaranti i Levanger kommune

Fremskrittspartiet mener det er en selvfølge at ektepar eller samboere skal få lov til å tilbringe hele livet sammen, også etter at en av dem får behov for plass på sykehjem.

Å få leve med sin ektefelle eller samboer også når man blir gammel og får store hjelpebehov betyr mye for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv. Det er en trygghet de eldre i Levanger kommune fortjener. Det vil samtidig bidra til å forebygge ensomhet. Det må legges til rette for sterkere brukermedvirkning og man må forsøke å unngå alle tendenser til umyndiggjøring, også når behovet for hjelp og omsorg øker.

Selv om en samboergaranti kan medføre en ekstra beboer i avdelingen er det ikke å komme bort fra at ektefelle eller samboer også må sees som en ressurs. Samtidig er det ved innføring av en samboergaranti viktig å understreke at dette skal være en frivillig ordning for begge ektefellene eller samboerne. Viktig er det også at ektefellene får bo på samme rom om de ønsker.

Regjeringen v/helseministeren har offentlig oppfordret norske kommuner til å innføre en garanti når minst én av ektefellene har omsorgsbehov. Flere kommuner har gjort nettopp det.


Fremskrittspartiet fremmer med bakgrunn i dette følgende forslag

  1. Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få mulighet til det. Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den aktuelle ektefelle eller samboer som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold. Korttidsopphold innvilges med varighet så lenge ektefelle eller samboer med langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel for ektefelle eller samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold.
  2. Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien.
  3. Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av nye sykehjem.


Geir Tore Persøy
Geir Tore Persøy, FRP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051