Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.09.17 - FO 27/17 - Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune

Som kjent har LO-advokatene stevnet Levanger kommune for retten i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune, nærmere bestemt i forbindelse med nedleggelsen av Dagsverket.

Det har nå gått tre år siden et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti la ned Dagsverket. I etterkant av nedleggelsesvedtaket har den tidligere Dagsverket-utvikleren Svein Olav Skogstad havnet i konflikt med kommunen. Han har blitt erklært illojal av arbeidsgiver, kalt inn på teppet til kommunens ledelse og fikk forhåndsvarsel og tilrettevisning for sine ytringer i lokalavisa.

Det ble opprettet personalsak mot Skogstad, men forhåndsvarselet havnet i den elektroniske møtekalenderen og ble tilgjengelig for alle ansatte i samkommunen. Først etter nesten to år ble forhåndsvarslet og tilrettevisningen trukket tilbake av Levanger kommune, men det skjedde ikke før Sivilombudsmannen varslet et møte med rådmann og ordfører, og en opprydding i saken.

Vi kan også nevne at ordføreren avviste en interpellasjon fra SVs Jostein Trøite om å beklage ovenfor Skogstad den urettmessige behandlingen han har vært utsatt for, og i juni kunne vi lese gjennom lokalmedia at saken har havnet i rettssystemet.

I midten av august tok jeg telefonisk kontakt med Inntrøndelag tingrett. Her får jeg opplyst at etter innlevering av stevning og oversendelse til saksøkte (i dette tilfellet Levanger kommune), vil neste steg være et planleggingsmøte mellom partene. Planleggingsmøtet, dette er møter som ofte holdes som telefonmøte, skal blant annet planlegge videre fremdrift i saken og fastsette dato for en eventuell rettssak.

I formannskapet 30. august 2017 fikk jeg opplyst at det enda ikke var fastsatt en dato for gjennomføring av planleggingsmøte mellom partene. Det er derfor veldig viktig at kommunen håndterer denne prosessen på en ryddig måte, da det er levert et stort søksmål mot kommunen.


Spørsmål til ordføreren:

  1. Tar ordføreren selvkritikk for måten Levanger kommune har håndtert saken på?
  2. Hva er fastsatt dato for planleggingsmøtet? 


Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, VBehandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 27.09.2017 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051