Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.09.17 - FO 25/17 - Interpellasjon fra Janne K. Jørstad (FRP) – Urimelig søppelavgift

Ella og Jorulf Nordli i Halsan mener i en reportasje i avisa Innherred den 16. mai at de betaler en urimelig søppelavgift, da eiendommen er fraflyttet, tom, er ubebodd og søppeldunkene har Innherred Renovasjon hentet. De har i de siste 3 årene betalt et såkalt hytte- og fritidsabonnement pålydende 1356 kroner. I et svar i avisa Innherred den 22 juni, refererer kommunikasjonsrådgiver Øyfrid S. Knudsen hos Innherred Renovasjon til paragraf 2. 6. i forskriften at «hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak».

Levanger kommune er en av ti eierkommuner i Innherred Renovasjon som vedtar regelverket og hvor Innherred Renovasjon er forvaltere, ergo kan Levanger kommune gi fritak når det er «klart urimelig» å betale søppelavgift når eiendommer er fraflyttet, tomme og ubebodde.


Er ordføreren enig i at Ella og Jorulf Nordli har betalt en pålagt urimelig søppelavgift, ifølge forskriftsparagraf 2. 6., og at interpellasjonen tas opp til debatt med påfølgende avstemning?

  1. Forslag til vedtak:
    Levanger kommune vedtar, i henhold til forskriftsparagraf 2. 6. for Innherred Renovasjon, å gi Ella og Jorulf Nordli i Halsan fritak for en urimelig pålagt søppelavgift
  2. Forslag til vedtak:
    Levanger kommune vedtar, i samråd med Innherred Renovasjon, å tilbakebetale Ella og Jorulf Nordli de utgifter de har betalt i urimelige søppelavgifter de siste 3 år


Som en av ti deleiere av Innherred Renovasjon, vil Levanger kommune vedta å evaluere og oppgradere forskriftene til Innherred Renovasjon, slik at ingen i fremtiden blir belastet med avgifter grunnet urimelige søppelavgifter?

Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen, Levanger FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjon

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 27.09.2017 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051