Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 24/18 - Sommerjobb for ungdom i 2018 i Levanger kommune

Arkivref: 2018/8979

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 41/18
Kommunestyre 25.04.18 24/18


Sak opprettet i Formannskapets møte 18.04.18


Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP, KRF, V følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune viderefører ordningen med sommerjobb for ungdom i 2018. Kostnadsinndekningen på kr. 500.000 flyttes fra budsjettet til innvandrertjenesten som reduseres tilsvarende.

Rådmannen legger sommerjobb for ungdom i 2019 inn i budsjettet for 2019.

Avstemning:

Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune viderefører ordningen med sommerjobb for ungdom i 2018. Kostnadsinndekningen på kr. 500.000 flyttes fra budsjettet til innvandrertjenesten som reduseres tilsvarende.

Rådmannen legger sommerjobb for ungdom i 2019 inn i budsjettet for 2019.
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051