Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 20/18 - Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd på Ytterøy

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2018/8376
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 31/18
Kommunestyret 25.04.18 20/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med et kommunalt tilskudd på kr. 430 000,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med et kommunalt tilskudd på kr. 430 000,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Tilskudd til utbygging av bredbånd er tidligere behandlet i kommunestyremøte 28.05.14, sak 23/14. Før søknad om statlige midler kunne sendes måtte det foreligge et vedtak på kommunal støtte. Det er nå avklart at utbygging vil skje i løpet av 2018.Tilsagn om statlig støtte på 7 mill. ble mottatt i september 2017 og NTE Marked er tildelt anbudet med kostnad på ca. 15,5 millioner etter utlysning på doffin. Under behandlingen i mai 2014 ble det innvilget et kommunalt tilskudd på kr. 486 000,-.

Tilskuddet fra kommunen ble bevilget fra disposisjonsfondet og således ikke overførbart fra et år til et annet. Noe som da fører til ny behandling og nytt vedtak i kommunestyret.

Antall mulige abonnenter ble oppgitt til 270 under siste behandlingen i 2014. Dette tallet var inkludert hytter, noe NTE holder utenfor det totale regnskap. En av årsakene til dette er at «hyttefolket» tar med seg eget TV abonnement fra bolig og NTE får således ikke solgt inn full pakke med bredbånd og TV til disse.

Antall abonnenter totalt på Ytterøy vil nå havne på et sted mellom 180 og 200. Dette betyr at utbyggingen blir noe dyrere pr. abonnent enn opprinnelig overslag. For å få til en utbygging må det da til et spleiselag mellom NTE, kommunen og abonnentene.

For kommunens del betyr det et tilskudd, fast sum, på kr. 430 000,- og at «stykkprisen» for kommunen vil bli ca. kr. 2 200,- i stedet for kr. 1 800,- pr. abonnent som er benyttet på andre utbygginger frem til i dag. Beløpet på 1 800,- er heller ikke justert de siste 8-10 år.* 

Vurdering:

For å få til en utbygging av sårt tiltrengt bredbånd på Ytterøy ser rådmannen det som akseptabelt og nødvendig at kommunen går inn med et tilskudd på kr. 430 000,-. Det må nevnes at utbyggingen av bredbånd i Halsan ble utført uten kommunalt tilskudd. Her ble det i sin tid, samme sak 23/14, bevilget et beløp på kr. 216 000,-, men altså ubenyttet.

 Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051