Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 19/18 - Ombygging av tidligere barnehagelokaler

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2018/8784
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 36/18
Kommunestyret 25.04.18 19/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Ombygging av brakkerigg på Rinnleiret godkjennes med en kostnadsramme på inntil 3,9 mill kr inkl mva.

Kostnadene ved ombygging av finansieres ved salg av eiendom på området.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Ombygging av brakkerigg på Rinnleiret godkjennes med en kostnadsramme på inntil 3,9 mill kr inkl mva.

Kostnadene ved ombygging av finansieres ved salg av eiendom på området.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Den tidligere midlertidige barnehagen på Ytterøy er en brakkerigg som er flyttet til Rinnleiret. Brakkeriggens plassering er godkjent for midlertidig plassering. Som følge av at brakkeriggen er plassert på et område beregnet for offentlige bygninger/industri/kontor er det sendt søknad om endring i reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området.  

Det er ønskelig å bygge om brakkeriggen og tilby midlertidig og sporadisk overnatting til forskjellige arrangement. Det er anslått at en ombygging kan gi overnattingsmulighet for opptil 80 personer.

Rinnleiret militærleir er den eldste bevarte kavalerileiren i Europa. På Rinnleiret er det 21 fredede bygninger og 8 bevaringsverdige bygninger. Rinnleiret byr på en rik militærhistorie og vekker stor interesse for militære øvelser.

Militærleiren har historisk vært overnattingssted for flere hundrede tjenestemenn i over hundre år. Selv om militærleiren er lagt ned, har Heimevernet og regionens HVU-avdeling fremdeles øvelser, aktiviteter og arrangement på Rinnleiret.

Det er få overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet ved bruk av militærleiren, og ved å åpne opp for midlertidig og sporadisk overnatting kan Rinnleiret militærleir gi mulighet for større militære øvelser, aktiviteter og arrangement i fremtiden.

Ved å bygge om brakkeriggen for å tilfredsstille overnattingskrav etter TEK 17, gis det også mulighet for alle typer overnatting. Det gir rom for overnattingsmuligheter ved skole- og idrettsarrangementer i tillegg til at brakkeriggen kan gi midlertidig overnatting til flyktninger.

Bakgrunnen for at saken nå fremmes for politisk behandling er at ombyggingen ikke er tatt inn i investeringsbudsjettet. Det er allerede forhandlinger om mulig utleie av anlegget fra oktober 2018.

Vurdering:

Det er viktig å investere i Rinnleiret, da Rinnleiret er et område som rikt på både militærhistorie og kulturhistorie. Ved å tilrettelegge for midlertidig overnatting på området kan områdets attraktivitet økes.

Arbeid knyttet til omgjøring skal ut på en åpen anbudskonkurranse. En kan derfor bare omtrentlig fastsette kostnadene i byggeprosjektet. Brakkeriggens areal er 390 m2. Ut fra erfaringstall er det stipulert en kostnad på kr 10.000,-/m2 m/MVA, som gir en totalkostnad på 3.9 millioner kr m/MVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Finansiering til ombygging av brakkerigg skjer ved salg av eiendom.  Det ansees som hensiktsmessig at deler av inntektene ved salg av eiendom omdisponeres til omgjøringen av brakkeriggen da brakkeriggen på sikt vil bli selvfinansiert av leieinntekter. Utleie av overnattingsplass på Rinnleiret vil gi årlige leieinntekter og årlige leieinntekter vil variere fra år til år basert på antall utleiedøgn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051