Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 17/18 - Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Eva Kristin Lian - klikk for personkort
Saksbehandler: Eva Kristin Lian
Arkivref. 2018/6470 - /C83
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 30/18
Kommunestyret 25.04.18 17/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og11 gjeldende fra 01.01.2018 godkjennes.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og11 gjeldende fra 01.01.2018 godkjennes. 

Vedlegg:

1

Selskapsavtale 2018(31262)(4) PDF


Saksopplysninger:

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som er eid av fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og Leksvik kommune var eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region- og kommunereformen. I brev fra Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler overdras den nye fylkeskommunen.

Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de kommunene som ikke er berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere reduseres fra 42 til 40.

Etter Lov om interkommunale selskaper §4, krever endringer i selskapets deltakere og enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA Trøndelags representantskap.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051