Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - FO 11/18 - Interpellasjon fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Oppgradering av byens fotgjengerfelt

En fotgjengerovergang er i seg selv en trafikksikkerhet for de myke trafikantene, men dessverre så er markeringsmalingen ved de fleste fotgjengerovergangene mer eller mindre visket ut av tidens tann i veibanen.

Ved flere fotgjengeroverganger mangler det også skilt som viser tydelig at her er det en fotgjengerovergang, hvor skiltet er en informasjon til bilistene når markeringsmalingen er mer eller mindre slitt av.

På grunn av den store slitasjen på markeringen av fotgjengerovergangene og mangel på skilting, mener Levanger FrP at strakstiltak må gjøres for å sikre de myke trafikantene en bedre trafikksikkerhet.


Forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre vedtar en ny og bedre oppgradering av fotgjengerovergangene med ny markeringsmaling og nye skilt der hvor slik skilting er ikkeeksisterende.


Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen
, FRP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051