Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.11.17 - FO 33/17 - Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Organisering av kulturskolen

I en tid der resultatorientering og konkrete resultatkrav, målbarhet og krevende kompetansemål dominerer store deler av skoledagen for lærere og elever, vil ofte de praktisk-estetiske fagene tape terreng, og timer vil forsvinne. Dette vet vi skjer i stor grad, og det til tross for, som kunnskapsministeren sier til Musikk i skolen, at skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt, og at sang og musikk i opplæringen gir elevene mulighet til å skape og utforske.

Rektor Øystein By Rise ved Kolstad skole i Trondheim er klar på at det gjennom mange år har skjedd en nedprioritering av de praktisk-estetiske fagene i skolen. Det har han og kollegiet derfor tatt konsekvensen av og bevisst satset på kultur i skolen. Det gir generelt bedre læring, hevder han. De siste seks årene har de også i likhet med andre trondheimsskoler hatt et utvidet samarbeid med Trondheim kulturskole innen musikk og kunst. Denne satsing gir positive effekter på flere måter. Ikke minst ved at elevene får gode estetiske opplevelser og lærer noe om og gjennom de ulike kunstfagene, men også at dette har positive læringseffekter i de andre fagene, blant annet i matematikk og norsk. (Jfr. kronikk i Trønderavisa 9.11.17)

Kulturskoletimen – et utmerket samarbeidsprosjekt - forsvant dessverre med ny regjering. Her var mange lærere involvert og over 400 elever fikk tilbud i ulike kulturfag.

I Økonomiplan 2018-21 - Budsjett 2018 står det også noe om samarbeid grunnskole kulturskole:

I den nye rammeplanen for kulturskolen legges det opp til et tettere kunstfaglig samarbeid med grunnskolen. Dette er helt i tråd med nasjonale føringer, blant annet Meld. St 28, ”Fremtidens skole”, hvor styrking av de praktiske og estetiske fagene i opplæringen nevnes spesielt. Det er ønskelig å styrke samarbeidet mellom skole, SFO og kulturskolen, og det tas sikte på å utrede muligheter for kulturskoletilbud som en del av skole/SFO etter modell fra Island i løpet av perioden (s. 37).

Vi kan videre i planen s. 69 se at det til kulturskoletilbud/SFO er avsatt midler i de kommende år; for 2018 for eksempel kr. 200 000.

For å styrke samhandlingen mellom kulturskole og grunnskole, og etablere nye samhandlingsmåter, er det viktig at de involverte spiller på samme bane og møtes i felles fora. Ut fra dette ser jeg det som en stor fordel om kulturskolen, som i dag ligger under enhet Kultur, blir organisert under Oppvekst, slik det er vanlig i mange kommuner.


Er ordfører enig i disse synsmåtene, og vil han kunne bidra til at en slik omorganisering innenfor administrasjonen vil kunne skje?


Kai Lennert Johansen - klikk for personkort
Kai Lennert Johansen, AP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 22.11.2017 21:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051