Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.16 - FO 11/16 - Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Skolebarnas sikkerhet på skoleveien

Vi i Levanger FrP har både fått bekymringsmeldinger fra innbyggere og selv observert farlige situasjoner som følge av at en del syklende skolebarn ikke har forståelse for trafikkreglene og trafikksituasjonen. Skolebarn fra 1-4. klasse er den mest utsatte gruppen her.

20. august 2015 fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift til Opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Før denne endringen trådde i kraft hadde skolene selv mulighet til å regulere elevenes mulighet til å bruke sykkel på skoleveien. Vi er kjent med at blant annet på Nesheim skole kunne ikke elever fra 1-4. klasse sykle til skolen. Når elevene nærmet seg slutten av 4. klasse, tok de en sykkeltest, der sykkelferdigheter og trafikksikkerhet var i sentrum og elevene fikk sin sykkel godkjent av politiet. Hvordan ordningen er i dag, er vi ikke kjent med, men det er et faktum at barn oppfatter trafikken på en annen måte enn det voksne gjør. Det er dette som ofte skaper farlige situasjoner, da barn ofte er uforutsigbare i trafikken.

Man skal kunne forvente at voksne bilister opptrår varsomt rundt barn, men dette er ikke alltid tilfelle. Man burde også forvente at foreldrene lærer barna sine litt om trafikkregler og farer i trafikken før de sender barna sine på sykkel til skolen, men heller ikke dette er alltid tilfelle.


Så spørsmålene til ordføreren er følgende:

  1. Hva tenker ordføreren om dagens situasjon?
  2. Kan kommunen på noen måte få på plass en lokal bestemmelse/regel der man igjen kan regulere skolebarns bruk av sykkel på skoleveien?
  3. Hvordan er opplegget på skolene i dag, når det gjelder å lære barna fra 1-4. trinn om trafikkregler og trafikksikkerhet?


Geir Tore Persøy - klikk for personkort
Geir Tore Persøy
, FRP


Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.06.2016 08:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051