Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 22.06.16
Tid: kl. 17:00 - 21:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 27/16 Referatsaker utredning vedtak video
PS 28/16 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2017-2020 utredning vedtak video
PS 29/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 2017-2020 utredning vedtak video
PS 30/16 IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd på spillemidler til 11erbane kunstgress og 2 x 5erbane kunstgress på Elberg stadion utredning vedtak video
PS 31/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging av - Prinsippavklaring utredning vedtak video
PS 32/16 Barnehagebruksplan 2016 - 2019 utredning vedtak video
video etter alarm
PS 33/16 Detaljregulering psykiatribygg Sykehuset Levanger utredning vedtak video
PS 34/16 Detaljregulering for Åsen sentrum utredning vedtak video
PS 35/16 Detaljreguleringsplan - FV 134 Øver - Tynes - Trafikksikkerhetstiltak utredning vedtak video
PS 36/16 Endring av reguleringsplan for del av Løvtangen utredning vedtak video
PS 37/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune utredning vedtak video
PS 38/16 Kommunereformen - vedtak etter rådgivende folkeavstemning utredning vedtak video
FO 10/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Kunstgressbaner i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 11/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Skolebarnas sikkerhet på skoleveien tekst behandl. video
FO 12/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ytterøysamfunnets fremtid tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28+7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem - forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem - forfall
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem - forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap  vara  x Ingrid Olga Hallan 
Inger Lise Utler Hemb  ap  vara  Kari Johanne Kjerkol 
Laila Merethe Inderberg  ap  vara  Kristin Aas 
Per Martin Øfsti ap vara x Linn Beate Tromsdal
Lars Forberg sp vara x Anita Ravlo Sand 
Erik Undlien sp vara x Asbjørn Brustad
Kaja Skårdal Hegstad  sv  vara  Gunnar Morten Løvås

 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder barnehage  
Harvik Eliasson barnehagefaglig ansvarlig  

 

Orienteringer:

 

 

PS 27/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 28/16 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2017-2020

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Meddommere til Tingretten:

(oppnevnes for perioden 01.01.2017-31.12.2020)

Anna Marie M.

Laugsand

Annbjørg

Grevskott

Ann-Mari

Aabakken

Bodil Bjøraas

Rønning

Eva

Borge

Haldis

Østerås

Hege Selnes

Haugdal

Hilde

Løvås

Ingebjørg Grunnan

Fostad

Ingebjørg

Mikalsen

Ingvild Berg

Fordal

Kari

Øfsti

Kathrine

Skjesol

Nina Bakken

Bye

Ragnhild Torun

Skjerve

Randi

Furunes

Randi

Dørum

Tove R.

Bergdal

Torny Meisingseth

Trøite

Unni

Larsen

Wenche Westrum

Sundal

Marit Kristine Wang

Eriksen

Marit Elisabeth

Aksnes

Eva Høyem

Anderssen

Helle Røstad

Aunan

Janne Kathrine Jøstad

Larsen

Sissel

Rehaug

Else

Sirum

Therese

Fossum

Siv Skjerve

Lello

Gro

Røkke

Marit

Røkkum

Vigdis Helene Braathen

Løvås

Heidi Gretasdatter

Skaanes

Nina

Berget

Hege

Ovesen

Sigmund

Vinje

Ahmed Rønning

Radwan

Bjarte

Skarstein

Edvard

Øfsti

Eimund

Aamot

Eivind

Hagen

Eystein

Sundal

Harry

Gilberg

Håvard

Fjerdingen

Jann

Karlsen

Ketil

Aas

Knut Sigurd

Hjelmstad

Leif Ketil

Lorentsen

Magne

Nydal

Magne

Rudi

Nils

Vestrum

Steinar

Mikalsen

Atle

Busch

Stig Ove

Flekstad

Stig Atle

Aas

Svein Helge

Falstad

Ole Håkon

Wanderås

Inge Arild

Arntsen

Bjørn Tore

Jørgensen

Anders

Ramberg

Jo Vegar

Dahlen

Bernt Marius T.

Leonhardsen

Olav

Hallset

Kjærand

Iversen

Jan

Rønning

Kjell Otto

Haugan

Bjarne

Berre

Asbjørn Sverre

Løvås

Sindre

Nonstad

Vegard

Austmo

Meier Einar

Hallan

 

Meddommere til Lagretten:

(oppnevnes for perioden 01.01.17-31.12.20)

 

Sund

Jon Arvid

Guddingsmo

Stein

Lysberg

Hallstein

Eriksen

Per Dagfinn

Eriksen

Per Jarle

Grøneng

Tore

Karlsen

Olav A

Sagmo

Ivar

Dullum

Reidar

Skei

Øystein

Toldnes

Bård

Johansen

Kai Lennert

Hynne

Torgeir

Troset

Svein

Obeed

Khalil

Elvbakken

Rolf Inge

Lund

Børge

Solvang

Bjørn Inge

Eliasson

Hartvik Mård

Lie

Arne Mads

Kjeldsen

Arnstein

Aune

Roger

Johansen                   

Mette

Solli

Inger Bjørndal

Kolaas

Liv Salthammer

Dalen

Marta Helene

Skavhaug

Åse

Buchholdt

Sissel Karin

Ertzaas

Kristin

Rennan

Marian Brekke

Aspås

Anette Lian

Anderssen

Aud Høyem

Ness

Ingjerd

Østerås

Anita  Nordis

Sæther

Sølvi Helene

Nyvik

Gunn Elin

Toldnes

Hanne Ihler

Hynne

Jorun Oddny

Skogmo

Anne Katrine

Høyby

Rita Lande

Brandtzæg

Wenche Langåssve

Bjøru

Anna Maria Dyrstad

Sundal

Kine Høyem

Pedersborg

Linn Christin

 

 

Jordskiftemeddommere:

(oppnevnes for perioden 01.01.17-31.12.20)

Dullum

Reidar

Skei

Øystein

Vestrum

Nils

Fjerdingen

Håvard

Hagen

Eivind

Trøite

Torny Meisingseth

Haraldsen

Annikken Kjær

Fenne

Heidi Munkeby

Bjørås

Randi Sandnes

Fostad

Ingebjørg Grunnan

Skjønnsmenn (forslag sendes fylkeskommunen):

Grøneng

Tore

Hynne

Torgeir

Karlsen

Olav A.

Skarstein

Bjarte

Troset

Svein

Sagmo

Ivar

Nøst

Ingvar

Fossum

Therese

Johansen

Mette

Toldnes

Hanne E Hansen Ihler

Sjåstad

May-Lis Oddbjørg

Dørum

Randi

Solli

Inger Bjørndal

Wennes

Solveig

         Til toppen av siden

 

PS 29/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 2017-2020

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Valgnemndas forslag:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2017-31.12.2020: 

Medlemmer:

 • Johan Fossan
 • Anne B. Heggelund
 • Thor Bertil Granum


Varamedlemmer:

 • Atle Buch
 • Marthe L. Bakken
 • Lise B. Larsen


Som leder velges: Johan Fossan  

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det har vært en utfordring å finne kandidater. Dette har sammenheng med at det ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste, samt at godtgjørelse pr sak er svært lav. Kommunestyret ber ordføreren ta kontakt med ansvarlig instans med en oppfordring om at reglene for godtgjørelse revideres. Det er viktig at medlemmene av forliksrådet gjenspeiler befolkningen, da bør ikke tap av inntekt være til hinder for at kandidater kan stille. 

Avstemning:

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

Lunds tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2017-31.12.2020:

Medlemmer:

 • Johan Fossan
 • Anne B. Heggelund
 • Thor Bertil Granum


Varamedlemmer:

 • Atle Buch
 • Marthe L. Bakken
 • Lise B. Larsen


Som leder velges: Johan Fossan  

Det har vært en utfordring å finne kandidater. Dette har sammenheng med at det ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste, samt at godtgjørelse pr sak er svært lav. Kommunestyret ber ordføreren ta kontakt med ansvarlig instans med en oppfordring om at reglene for godtgjørelse revideres. Det er viktig at medlemmene av forliksrådet gjenspeiler befolkningen, da bør ikke tap av inntekt være til hinder for at kandidater kan stille. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 30/16 IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd på spillemidler til 11erbane kunstgress og 2 x 5erbane kunstgress på Elberg stadion

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

IL Sverre innvilges et lån på kr. 1 543 500 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler til 11er kunstgressbane på Elberg stadion. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.

Det utarbeides retningslinjer for forskuttering av spillemidler så snart som mulig i 2016.

Beløpet finansieres ved bruk av lånemidler.
        Til toppen av siden

 

 

PS 31/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging av - Prinsippavklaring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. I saker med politisk godkjente utbyggingsavtaler gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å vurdere og forhandle med de aktuelle utbyggere om hvorvidt justeringsrett eller anleggsbidragsmodell skal benyttes. Dette innebærer også fullmakt til å framforhandle og underskrive aktuelle mva-justeringsrettsavtaler med aktuelle utbyggere.
 2. Kommunestyret godkjenner bruk av framlagte utkast til avtale om overføring av justeringsrett for inngående merverdiavgift mellom aktuelle utbyggere og kommunen.
 3. For justeringsmodellen skal fordeling av samlet merverdiavgift som blir tilbakeført skal fordeles med hhv 60 % til utbygger og 40 % til kommunen, jfr avtaleutkastet.
 4. Tilbakebetalt merverdiavgift som følge av overføring av justeringsretten for merverdiavgift fra private utbyggere i samband med utbyggingsavtaler skal regnskapsføres i investeringsbudsjettet.
 5. For utføring av anleggsbidragsmodellen tar kommunen et vederlag på 40 % av tilbakeført merverdiavgift.
          Til toppen av siden

 

 

PS 32/16 Barnehagebruksplan 2016 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video - video etter alarm

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunal barnehage på Skogn skyves ut av planperioden.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Buchholdts endringsforslag avvist med 36 mot 9 stemmer.

VEDTAK:

Barnehagebruksplanen for Levanger kommune 2016-2019 vedtas med følgende endringer:

Tittel på planen endres til «Barnehagebruksplan for kommunale barnehager 2016-19.»

Faktaopplysninger, s. 26: endres til:

Purktrøa: Planlegger å bygge ny barnehage med spesialavdeling. Har 40 plasser i dag.

Hompetitten barnehage: De skal utbedre uteområde sitt.

Skogn menighets barnehage: De har 64 plasser derav 8 dispensasjoner

Mølnå barnehage: De har 17 plasser i dag.
        Til toppen av siden

 

 

PS 33/16 Detaljregulering psykiatribygg Sykehuset Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering psykriatribygg Sykehuset Levanger, plankart datert 30/3 2016 og planbestemmelser datert 1/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 34/16 Detaljregulering for Åsen sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Åsen sentrum, plankart datert 2/6 2016 og planbestemmelser datert 2/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 35/16 Detaljreguleringsplan - FV 134 Øver - Tynes - Trafikksikkerhetstiltak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for fv.134 Øver-Tynes, med de endringene som er gjort i samråd med Statens vegvesen etter høringsperioden, vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 36/16 Endring av reguleringsplan for del av Løvtangen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar endring for del av Løvtangen hytteområde med følgende endringer i bestemmelsene:

§ 4.1 c)

«Det er tillatt å føre opp ei hytte med et uthus og et anneks – til sammen tre bygg. Maks BYA for hytta skal være 90m2 og maks samlet BYA for uthus/anneks skal være 30m2. Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt BYA = 135m2, der 15m2 inngår i maksimalt BYA. Maksimalt BYA for hyttetomter uten vegadkomst er 120m2. Hytte og uthus/anneks skal danne en hytteenhet/tun. Avstanden mellom enhetene skal ikke være mer enn 4,0 meter. I tilfeller hvor større avstand mellom enhetene er betydelig landskapsbesparende, ved at bebyggelsen skjermes i større grad i terrenget enn ved plassering innenfor 4,0 meter, kan større avstand mellom enhetene tillates.

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta/annekset. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».

§ 4.1 d)

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».
        Til toppen av siden

 

 

PS 37/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Nesheim skole skal fortsatt hete Nesheim skole etter flytting til nye lokaler.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret bed om at byantikvaren legg fram ei vurdering omkring muleg bevaring/ny bruk av den gamle skolebygningen ved Nesheim skole.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag:

Navneendring skole utsettes til høsten og sendes til driftskomiteen for ordinær behandling.

Avstemning:

Lunds endringsforslag avvist med 24 mot 11 stemmer.

Formannskapets innstilling, med Johansens endring, enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag vedtatt med 30 mot 5 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.
   
 2. Budsjettjusteringer drift:
  a.      Skatt på inntekt og formue økes med kr 2,2 mill.
  b.      Inntektsutjevning reduseres med kr 0,9 mill.
  c.      Rammetilskudd økes med kr 2,35 mill.
  d.      Rentekompensasjon foreslås økt med 0,5 millioner kroner.
  e.      Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,5 millioner kroner.
  f.       Økt overføring til Innherred samkommune på 1,5 million kroner.
  g.      Oppvekst felles styrkes med 0,5 millioner kroner.
  h.      Levanger ungdomsskole styrkes med 1,65 millioner kroner.
  i.        Bygg og eiendom styrkes med 2 millioner kroner.
    
 3. Budsjettjusteringer investeringer:
  a.      Investeringsprosjekt Alstadhaug kirkegård, 7,2 millioner kroner. Finansieres ved økt låneopptak på 5,76 millioner kroner og økt momskompensasjon på 1,44 millioner kroner.
   
 4. Nesheim skole skal fortsatt hete Nesheim skole etter flytting til nye lokaler.
   
 5. Kommunestyret bed om at byantikvaren legg fram ei vurdering omkring muleg bevaring/ny bruk av den gamle skolebygningen ved Nesheim skole.
          Til toppen av siden

 

 

PS 38/16 Kommunereformen - vedtak etter rådgivende folkeavstemning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag – tillegg første avsnitt:

Levanger kommune ønsker å slå seg sammen med Verdal kommune. Levanger kommune ber Fylkesmann /Storting/ Regjering sørge for en sammenslåing av de to kommunene ved hjelp av tvang.

Knut Sigurd Hjelmstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Stortinget har med et stort flertall vedtatt kommunereformen. Intensjonen bak reformen er at Norge trenger sterkere og mere robuste kommuner for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene Levanger, Frosta og Verdal er en felles bo- og arbeidsregion. Levanger kommune mener en sammenslåing av disse tre kommunene er den mest optimale kommunestrukturløsningen i vår region. Med dette som utgangspunkt vil Levanger stille seg positiv til en sammenslåing av disse kommunene hvis dette skulle bli det endelige vedtaket ved behandlingen i Stortinget.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 34 mot 1 stemme.

Hjelmstads tilleggsforslag avvist med 29 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune ønsker å slå seg sammen med Verdal kommune basert på vedlagte intensjonsavtale
 2. I tilfelle Verdal kommune ikke fatter tilsvarende vedtak, bes rådmannen legge fram sak om oppløsning av Innherred samkommune høsten 2016. I saken må det framgå hvilke av samkommunens oppgaveportefølje en fortsatt kan samarbeide om, hvilken samarbeidsform som i så fall anbefales og hvilke oppgaver Levanger kommune må ta hand om selv ut fra hensynet til demokratisk styring og tydelig administrativ ledelse.
          Til toppen av siden

 

 

FO 10/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - kunstgressbaner i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Behandling:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende interpellasjon til ordføreren:

1. Hvor mange av Levangers kunstgressbaner har fyllmasse bestående av oppmalte bildekk (SSB) og brukes dette fremdeles i de nye banene som anlegges?

2. Er det i dag effektiv beskyttelse mot avrenning av granulater til vassdrag?

3. Har Levanger Kommune, i likhet med Trondheim kommune, gjort en helsefaglig vurdering av om det er økt helserisiko for barn og unge som spiller på kunstgressmatter?

Forslag i møte:

Olaug Julie Aasan fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret ber ordføreren påse at alle nye kunstgressbaner får miljøvennlig granulat og at granulater av gamle bildekk ikke brukes som innfyll.
 2. Kommunestyret ber ordføreren utarbeide en handlingsplan for å forhindre avrenning av granulater til vassdrag.
 3. Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ overfor nasjonale helsemyndigheter for å få avklart om det foreligger økt helserisiko for barn og unge ved å spille på kunstgressbaner.


Ordføreren besvarte interpellasjonen. 

Avstemning:

Aasan’s forslag, pkt. 1, avvist med 29 mot 6 stemmer.

Aasan’s forslag, pkt. 2, vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Aasan’s forslag, pkt. 3, vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

VEDTAK:

Kommunestyret ber ordføreren utarbeide en handlingsplan for å forhindre avrenning av granulater til vassdrag.

Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ overfor nasjonale helsemyndigheter for å få avklart om det foreligger økt helserisiko for barn og unge ved å spille på kunstgressbaner.
        Til toppen av siden

 

 

FO 11/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Skolebarnas sikkerhet på skoleveien

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Hva tenker ordføreren om dagens situasjon?
 2. Kan kommunen på noen måte få på plass en lokal bestemmelse/regel der man igjen kan regulere skolebarns bruk av sykkel på skoleveien?
 3. Hvordan er opplegget på skolene i dag, når det gjelder å lære barna fra 1.-4. trinn om trafikkregler og trafikksikkerhet?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden


 

FO 12/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ytterøysamfunnets fremtid

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2016 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hva gjør ordføreren opp mot fylkesrådet i denne saken? Hvilken løsning får vi og hvor fort?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 23.06.2016 09:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051