Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.10.17 - FO 28/17 - Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Etiske retningslinjer

Det er gjennom en artikkel i Innherred blitt kjent at Sivilombudsmannen på nytt har bedt Levanger Kommune om en gjennomgang av etiske retningslinjer. Dette kommer som en konsekvens av Skogstadsaken. Sivilombudsmannen påpeker at dagens retningslinjer er i strid med de ansattes ytringsfrihet.

Kommunestyret har et arbeidsgiveransvar, og det er derfor svært utilfredsstillende at ikke kommunestyret har fått innblikk i denne saken. Det er ekstra alvorlig at ordfører og administrativ ledelse ikke tar saken på alvor når Sivilombudsmannen påpeker slike forhold.

Dersom kommunestyret skal utføre sin lederrolle og ombudsrolle i kommunen, er vi avhengig av at alle medarbeiderne kan snakke fritt . Dessuten bør det være en selvfølge at demokratiske prinsipper også gjelder for ansatte i Levanger.


Spørsmålet til ordføreren:

1. Hvorfor har ikke ordføreren fulgt opp Sivilombudsmannens påbud om en gjennomgang av det etiske reglementet for å sikre de ansatte ytringsfrihet?

2. Hvorfor har ikke ordføreren orientert kommunestyret om denne saken?


Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite
, SVBehandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 18.10.2017 22:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051