Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.05.16 - sak 19/16 - Trønderhallen - Årsregnskap 2015


Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 2016/3276 - /210
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 18.05.16 19/16

 

Styret i Trønderhallen sin innstilling til vedtak:

Trønderhallen Levanger KF’s årsregnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Styresgodkjent Årsregnskap 2015 PDF

2

Styresgodkjent Årsberetning 2015 PDF

3

Fullstendighetserklæring 2015 PDF

4

Revisjonsberetning 2015 PDF

 

- revisjonsnotat av 15.04.16 PDF

5

Kontrollutvalgets uttalelse for 2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Årsregnskap og årsberetning for 2015 ble vedtatt i styremøte hhv. 1.2.16 og 30.03.16.

Årsregnskap og årsberetning for 2015 er samtidig godkjent i kontrollutvalget.

Vurdering:

Årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 455 356,19.

Trønderhallen Levanger KF hadde totalt 84.341 besøkende i bassenget i 2015, mens det i 2013 var 95.301. I 2014, der det var 4 måneders stengt basseng, var det totalt 69.052 badegjester. 

På grunn av flisproblematikken i anlegget var stupebassenget stengt de tre første månedene i 2015. Det, sammen med økt konkurranse fra andre regionale anlegg, medførte en nedgang på offentlig bading sammenlignet med toppåret 2013.

Mye av dette var imidlertid budsjettert, og det medførte da at inntektsmålene for 2015 ble nådd.

Foretaket har, på tross av alle utfordringene på anleggs siden, allikevel hatt kostnadskontroll.

Med at Levanger Ungdomsskole har kommet inn som en betydelig leieaktør så har leieinntektene, spesielt fra flerbrukshallen, økt. Flerbrukshallen har hatt 93 % belegg fra høsten 2015 og inn i vinterhalvåret 2016.

Trønderhallen Levanger KF har fått overført totalt 7,732 MNOK i driftstilskudd fra Levanger kommune. Totalt 7,83 MNOK er betalt inn i kapitalkostnader/husleie fra Trønderhallen tilbake til Levanger kommune.

Foretaket preges for øvrig av stabil drift og økonomi. Vi forventer at dette også vil fortsette i 2016.

Det har vært totalt 283.000 besøkende i Trønderhallen i løpet av året.

Dette viser at Trønderhallen står sterkt som aktivitets- og folkehelseaktør i regionen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.05.2016 23:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051