Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.05.16 - FO 7/16 - Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Krav til politiattest

Krav om politiattest for å jobbe i eldreomsorgen i Levanger kommune
Det er i dag krav om politiattest for å arbeide med barn- og unge og funksjonshemmede, men ikke for å jobbe med eldre mennesker. Regjeringen har igangsatt arbeidet for å se om kommunene/staten bør innføre dette. Den foreslåtte politiattesten bør inneholde samme straffbare forhold som de som anmerkes på en barneomsorgsattest- narkotika, og sedelighetsforbrytelser, alvorlige voldsforbrytelser samt legemsfornærmelse, ulovlig tvang og frihetsberøvelse. 

Levanger FrP ønsker at Levanger kommune innfører en ordning hvor alle som jobber i eldreomsorgen skal ha politiattest. Regjeringen legger opp til at en slik ordning med politiattest skal være frivillig for kommunene å innføre. Levanger FrP mener derfor det er viktig at Levanger kommune skal være en kommune som sier ja til en slik ordning.

Vi vet at særlig demente mennesker er i en sårbar situasjon, som kan bli utsatt for vold og overgrep uten i verste fall å ha mulighet til å si ifra. Folk som har begått vold eller overgrep, bør ikke få jobbe med eldre. Misbruk av medikamenter blant de ansatte kan også være lettere å luke ut gjennom innføring av en politiattest.

Innføring av politiattest for å jobbe i eldreomsorgen vil ikke garantere at kriminelle handlinger ikke vil forekomme, men det kan være et tiltak som i større grad sikrer de eldre en tryggere hverdag. Det er tross alt kommunen som har ansvaret for at de eldre har det trygt og godt. 


Derfor stiller vi følgende spørsmål:

  1. Har Levanger noen tiltak for å hindre at blant andre personer dømt for alvorlige forbrytelser, som seksuelle forbrytelser eller voldslovbrudd får lov til å jobbe med eldre?


Vi har også følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune iverksetter arbeid med å innføre politiattest for ansatte innen eldreomsorg så snart dette er mulig.

Geir Tore Persøy - klikk for personkort
Geir Tore Persøy
, FRP


Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 18.05.2016 23:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051