Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.02.16 - sak 10/16 - Årsmelding 2015 - Eldres råd

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivsaknr: 2015/7862


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Levanger seniorråd 20.01.16 4/16
Kommunestyret 17.02.16 10/16

 

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 20.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Årsmelding fra Eldres råd for 2015 vedtas

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsmelding fra Eldres råd for 2015 vedtas 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

  1. Årsmelding 2015 – Eldres råd PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I henhold til reglement for Eldres råd, pkt. 6 skal rådet vært år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for kommunestyret som behandler den som egen sak. Den oversendes også til Eldres råd i fylket.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.02.2016 20:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051