Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.02.16 - FO 2/16 - Spørsmål fra Børge Lund (KRF) - Tilgjengelighet til serveringssteder for bevegelseshemmede

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i kommune jobber med kartlegging av tilgjengelighet til offentlige bygg i Levanger for personer med funksjonshemminger. Foreløpig har vi en liste som viser status for utesteder/serveringssteder/matservering i Levanger sentrum.

 1. Plaza Mexico
  Har tilrettelagt inngangsparti.
 2. Oskars Pub og Bar
  Ikke tilrettelagt hovedinngang.
 3. Orion
  En av de få som faktisk bygde inngangsrampe – denne ble ikke godkjent og måtte rives. Lokalet er tilgjengelig via bakgården.
 4. Nr. 39/Backlund
   I dag eneste stedet med tilfredsstillende inngangsparti – og tilgang til toalett i kjelleren.
 5. Lille Chilli
  Utilgjengelig inngangsparti – trange lokaler.
 6. Pøbben Backlund
  Det er laget et skråplan slik at den er tilgjengelig på en litt trang og vanskelig måte. Så kan man spørre seg hva en skal gjøre på en pub uten å kunne gå på toalettet?
 7. Nervik Bakeri
  Ganske nytt og like ved hovedinngangen til Levanger kommune. Er ikke tilgjengelig for rullestol selv om det kunne vært gjort slik med enkle grep.
 8. Pizzabakern
  Samme som bakeriet – men her er det en høyere trapp.
 9. Frk. Renbjør
  Inngang direkte fra gateplan.
 10. Alanya Kebab
  Utilgjengelig.
 11. Pernilles cafe
  Ikke tilgjengelig inngangsparti.
 12. Brygga Gastropub
  En kommer inn her men den åpne enkeldøren er smal, det er bratt og høy terskel.
 13. Mama Rosa
  Det er et dårlig skråplan, slik at en kommer seg inn med noe hjelp. Uteserveringen på bryggekanten har høy kant for å komme ut og ned.


En kort oppsummering beskriver slike steder som svært lite tilgjengelige for bevegelseshemmede pr. i dag. Det kan synes som om det aldri har vært pålagt noen form for krav om universell utforming ved brukstillatelse/skjenkebevilling/serveringsbevilling fra det offentliges side (les: Levanger kommune/Samkommunen). Kun en plass har et tilfredsstillende toalett. 

Hvorfor er det slik i Levanger sentrum? Er verneplanen et hinder så det blir uforholdsmessig dyrt for driverne – eller/også kan det være holdninger?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la i januar 2016 fram en handlingsplan for universell utforming 2015-2019. I planen defineres universell utforming slik; «Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming». Planen viser bl.a. til at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å «Investere i tilgjengelighetstiltak i bygninger og uteområder»


Spørsmål til ordfører: 

 1. Hvilke påvirkningsmuligheter har kommunen for å ivareta intensjonen om universell utforming i forhold til private drivere av serveringssteder? I hvilken grad benytter kommunen seg av disse mulighetene?
 2. Vil kommunen utarbeide en lokal plan for gjennomføringen av den sentrale handlingsplanen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for universell utforming 2015-2019?


Børge Lund - klikk for personkort
Børge Lund, Krf

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 17.02.2016 20:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051