Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19 - FO 38/19 - Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunal pleie og omsorg

Et oppslag i Trønder Avisa den 6. september belyser problemene med rekruttering av sykepleiere til kommunens omsorgsboliger ved Breidablikktunet. Boliger står klar til å tas i bruk bl.a. for de som er utskrivningsklare fra Staup helsehus og som ikke kan tilbake til sin opprinnelige bolig.

Levanger kommune er ikke i særstilling i utfordringen med å skaffe sykepleiere. I Trønder Avisa samme dag står det at det mangler ca. 700 sykepleiere/spesialsykepleiere i Trøndelag. Sykepleiermangelen har satt sitt preg på helse- og omsorgssektoren de siste årene, noe også Sykehuset Levanger merker og problemet vil ikke bli mindre med årene.

Samtidig vet vi at det finnes en arbeidskraftreserve. Deler av denne arbeidskraftreserven er sykepleiere i deltidsstillinger som ikke får tilbud om heltid. Det er dessverre også stort frafall fra sykepleieryrket. Ifølge NSF (Norsk sykepleierforbund) slutter 1 av 5 sykepleiere før det har gått 10 år etter endt studie. De fleste slutter på grunn av stor arbeidsbelastning.

NSF jobber for helsefremmende turnusordninger. Hvordan turnusen er lagt opp har mye å si for hvordan turnusarbeideren opplever jobb og hvile.

NSFs helsevettregler anbefales så eldre kan «ferdes» trygt i kommune-Norge.


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke planer har Levanger kommune for rekruttering av sykepleiere og annet helsepersonell til kommunale pleie og omsorgsoppgaver?

Ingebjørg Roel Bye - klikk for personkort
Ingebjørg Roel Bye
, AP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 24.10.2019 14:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051