Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 16.03.16

Meninger:

11.03.16 - PS 15/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning

KOMMUNESAMMENSLÅING – KOMMUNEREFORMEN.

ALTERNATIVT VALG FOR INNBYGGERE I ÅSEN.

Vi viser til Kommunereformen og den pågående diskusjon og forhandling i kommunene. Vi viser til kommunestyrets vedtak i sak 80/15 og ber Levanger kommune vedta følgende tilleggs-alternativ ved avstemming den 23.05.2016 for innbyggere bosatt i Åsen hvis følgende situasjon oppstår:

a) Frosta kommune ønsker å bli slått sammen med Stjørdal kommune/Værnes regionen.

b) Stjørdal kommune/Værnes regionen ønsker å bli slått sammen med Frosta kommune.

c) Frosta kommune og Stjørdal kommune/Værnes regionen ønsker å innlemme Åsen

d) Levanger kommune forblir egen kommune eller blir slått sammen med andre kommuner nordover.

Tilleggs alternativ: «Åsen slås sammen med Frosta kommune og Stjørdal kommune/Værnes regionen. Grensene for Åsen kommune i 1960 vil være utgangspunkt for grensesetting».

Bakgrunnen for ønsket alternativ er en spørreundersøkelse gjort av avisa Frostingen i april 2015, der et flertall av de spurte i Åsen hadde ønske om sammenslåing sørover. Frosta og Åsen har i dag nære bånd og samarbeid  innenfor menighet og prest, frivillige organisasjoner, idrett, butikkdrift m.m. Dette ønsker vi å styrke videre.

I tillegg har Åsens innbyggere nærhet til Stjørdal innen handel og yrkesliv. Vi mener næringslivet har et større mangfold på Frosta og Stjørdal, og vil gi innbyggerne i  Åsen større muligheter for påvirkning av utvikling fremover. Når ny E-6 står ferdig vil reisetida til Stjørdal være vesentlig kortere enn i dag.

Som en konsekvens av forslaget vil også Frosta kommune og Stjørdal kommune/Værnes regionen  ved sammenslåing få landfast forbindelse.

Kommunereformen gir også mulighet til endring av dagens kommunegrenser. Vi mener det i denne saken er mest demokratisk å la innbyggerne i Åsen ved folkeavstemming få bestemme fremtidig tilhørighet.

Nils Harald Torkildsen, Arne Langås, Stig Atle Aas, Vebjørn Haugom

Til toppen av siden

 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 11.03.2016 12:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051