Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.03.16 - FO 5/16 - Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Inneklima i barnehager i Levanger kommune

I uke 8 i 2016 hadde NRK Forbrukerinspektørene sett nærmere på inneklima i norske barnehager. Resultatet av undersøkelsen viste at det var alt for mange barnehager med for dårlig inneklima. Det er kjent at dårlig inneklima kan gi store helsekonsekvenser. For eksempel gir fukt og mugg økt risiko for å få luftveisinfeksjoner og forverring av astma og kan gi livslange helsemessige plager. I kommunedelplanen helse og omsorg 2015- 2030 «Mestring for alle» vedtatt av kommunestyret 19.11.2014 vil jeg anta at også det å forebygge uhelse på dette området også er en viktig oppgave i kommunedelplanen.

I følge Kunnskapsdepartementet er det kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Alle barnehager skal være godkjent før virksomhetene settes i gang. I tillegg skal kommunen ha tilsynsrutiner og kartleggingsrutiner som også omfatter forhold knyttet til inneklima. 

Der forholdene ikke er gode, går det først og fremst ut over barna, men de voksne arbeidstakerne i barnehagene vil også få problemer der forholdene ikke er tilfredsstillende.

Som huseier og arbeidsgiver har kommunen ansvar for å forebygge helseplager og sikre et godt inneklima.


I Levanger kommune er det i dag 7 kommunale barnehager og 25 private barnehager. Mine spørsmål til ordføreren blir derfor som følger:

  1. Hva er status i Levanger kommune når det gjelder inneklima i kommunale og private barnehager og hvilke tiltak har blitt gjennomført for å kartlegge og utbedre forhold rundt inneklima i barnehagene.
  2. Hvilke systemer/rutiner for tilsyn, forvaltning, drift og vedlikehold har kommunen for å unngå at inneklimaproblem oppstår i de kommunale barnehagene og private barnehagene.

Gunnar Løvås - klikk for personkort
Gunnar Løvås
, SV


Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 16.03.2016 18:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051