Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.03.16 - FO 4/16 - Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Teleslynge på Levanger ungdomsskole

Kilder Levanger FrP har snakket med har opplyst oss om at nye Levanger Ungdomsskole ikke er utstyrt med teleslynge, altså tilrettelegging for ungdom med hørselshemming. Rektor Bjørg Tørresdal snakker godt og varmt om at hun har en ambisjon om å skape «Verdens beste skole». «Verdens beste skole» bør være tilrettelagt for folk med hørselshemming og kildene vi har snakket med opplyser om at dette ikke er gjort ennå, over et halvår etter at skolen ble åpnet for elever for første gang. I et halvår har elever som sliter med hørselen anstrengt seg for å oppfatte hva som blir sagt i klasserommet.

Opplæringsloven §1-3 sier som så: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.» Her skal også elevens behov tas til etterretning og undervisninga skal tilpasses etter elevens behov. For en hørselshemmet er det svært utfordrende hvis undervisningen ikke er tilpasset den elevens behov. For det første så må ikke klassene være for store. For det andre, uten teleslynge og mikrofonanlegg må eleven anstrenge seg for å oppfatte hva som blir sagt og i lengden er dette svært belastende for eleven. Det skal ikke være slik at eleven må anstrenge seg for å lære.


Derfor stiller vi følgende spørsmål:

  1. Er det slik at det ikke er installert noen tilpassinger for hørselshemmede på Levanger ungdomsskole?
  2. Ligger det inn noen bestilling på dette, slik at dette problemet blir løst innen rimelig tid?
  3. Hvorfor var ikke dette på plass fra første skoledag? Evt hvis det er slik at det er på plass, hvorfor har ikke elever med hørselshemming fått dette opplyst?


Hvis «Nei» på spørsmål 1 og 2, kommer Levanger FrP med følgende forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune fikser dette så fort det lar seg gjøre og innen rimelig tid.
  2. Levanger kommune foretar en kartlegging over alle kommunens skoler for å sjekke hvilke tilpassinger ulike skoler har for elever med spesielle behov og om løsningene som allerede er på plass er tilfredsstillende.

Geir Tore Persøy - klikk for personkort
Geir Tore Persøy
, FRP


Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 16.03.2016 18:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051