Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.12.17 - FO 39/17 - Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Inn på Tunet

Inn på tunet Innherred SA (IPTI) har i lang tid hatt tilbud til ulike grupper om Inn på tunet-tjenester. De har hatt gleden av å ha besøk på gårdsbruk i Frol, Skogn og Åsen. Tilbakemeldingene har vært svært positive. Dette gjelder brukere av dagtilbudet ved LBAS og  flyktningtjenesten.

Fordi IPTI har hatt tilgang på eksterne midler, har de kunnet tilby disse tjenestene vederlagsfritt.

Så langt har tjenestene kommet i stand etter initiativ fra IPTI. Det er gjort mange fremstøt for å få disse tjenestene i faste former. I følge IPTI har de i den sammenhengen hatt møter og kontakt med rådmann over flere år, kommunalsjef helse, enhetsledere, folkehelsekoordinator, frivillighetssentralen, flyktningtjenesten og andre.

På grunn av manglende tilbakemeldinger om fortsatt interesse for deres tilbud måtte IPTI innstille sin virksomhet. Gårdbrukere i distriktet er likevel åpne for å videreføre tilbud dersom det kommer initiativ fra kommunen.

Inn på tunet-tilbud kan tilpasses alle nivå og aldre, og blir ellers i landet hovedsakelig tilbudt innenfor oppvekst- og opplæring, arbeid og arbeidstrening, og helse og omsorg (f.eks til personer med funksjonshemming, psykiske helseproblem, rusproblem eller demente personer med behov for dagaktivitetstilbud osv.)


Spørsmål:

Hva er årsaken til at kommunen ikke har videreført tilbudsordningen?

Vil ordføreren sørge for et bredt tilbud til aktiviteter til aktuelle grupper gjennom å videreføre tilbud om Inn på Tunet virksomhet?

Olaug Julie Aasan - klikk for personkort
Olaug Julie Aasan
, MDGBehandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051