Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - sak 28/17 - Utbyggingsavtale Levanger brygge 1

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2017/2004
  Svein Erik Veie - klikk for personkort
Saksordfører: Svein Erik Veie, AP 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 28/17
Kommunestyret 10.05.17 28/17

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Levanger brygge 1» inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Levanger brygge 1» inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4

Vedlegg:

1

Høring 09.02.2017 Utbyggingsavtale Fides Eiendom Levanger AS(Forrbo-TOBB) - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Vedlagte utbyggingsavtale er framforhandlet mellom Fides Eiendom Levanger AS og Levanger kommune. Avtalen avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Levanger brygge 1. Framforhandlet utbyggingsavtale ble lagt frem for høring og offentlig ettersyn 15.03.2017 – 17.04.2017. Det er ikke mottatt høringsuttalelser i saken. 

Det er foretatt endringer i dokumentet som ble lagt frem til høring. Vedleggene som er nevnt i avtalens kap. 16 er nå lagt inn i dokumentet.

I sak 53/06 fattet Levanger kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som følger av det.

I dagens plan- og bygningslov, som trådte i kraft fra 2008, er det kapittel 17 som omhandler utbyggingsavtaler. Det er forholdsvis små endringer i forhold til de gamle bestemmelsene. Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.2011, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler i bestemmelsenes § 1.2.

Overnevnte vedtak og bestemmelser er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Vurdering:

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor rammene i plan- og bygningslovens kapittel 17 og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 11-9 nr. 2.

Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i detaljregulering for Levanger brygge 1, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 10.05.2017 22:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051