Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - sak 22/17 - Valg til eiermøte NTE

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2017/3160
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 10.05.17 22/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte NTE:

………………………………….. 

Vedlegg:

1

Retningslinjer for Eiermøte NTE PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte retningslinjer for Eiermøte I Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE). 

Det er innkalt til Eiermøte i NTE den 22. mai 2017.

Dagsorden for møtet:

  • Konstituering av møtet i henhold til instruks
  • Valg av leder og arbeidsutvalg
  • Presentasjon av de markeder der NTE er representert og strategiske veivalg for NTE-konsernet
  • Spørsmålet om eiermelding
  • Gjennomgang av hovedinnholdet i de siste eiermeldingene og vurdering av behovet for en ny eiermelding
  • Evt nærmere avgrensning av innhold, som eks strategisk retning, utbytteforståelse og verdiutvikling
  • Evt konkretisering av prosess for ny eiermelding – hvem gjør hva i henhold til instruksen 


Angående hvem som skal delta på møtet vises det til punkt 2.1 i retningslinjene:

Eiermøtet består av alle aksjonærene i Selskapet. Hver aksjonær kan møte med inntil tre representanter. Aksjonærer som er kommuner kan møte med ordfører, rådmann og en valgt politisk representant.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 10.05.2017 22:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051