Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - FO 15/17 - Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Bruk av øremerkede midler til å øke lærertettheten i 1- 4 klasse i grunnskolen

På landsbasis er det bevilget ca. 700 millioner øremerkede kroner i løpet av en tre årsperiode for å øke lærertettheten i 1- 4 klasser i grunnskolen. Hensikten var å styrke innsatsen tidlig i opplæringsløpet for disse klassetrinnene.

Levanger kommune fikk kr. 2.767.122 av denne potten i 2014 til 2017.

I virkeligheten skulle de øremerkede midlene ha gitt ca. 4 (3,96) nye lærerårsverk.

Realiteten for Levanger kommune viser at lærerårsverk tallet har endret seg fra 72,18 i 2014/2015 til 67,24 i 2016/2017. 

I stedet for å styrke lærerårsverkene med ca. 4 (3,93) lærere har den reelle nedgangen av lærerårsverk i perioden vært på ca. 5 (-4,94)

Tallene viser at det kan tyde på Levanger kommune ikke har styrket innsatsen i de aktuelle trinnene i grunnskolen, men svekket den.


Med bakgrunn i disse tallene har jeg følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Hva har de øremerkede midlene som kommunen har mottatt for å styrke innsatsen i 1- 4 trinn i grunnskolen gått til?
  2. Kan ordføreren forklare hvorfor det er negative tall på dette området for Levanger kommune?


Gunnar Morten Løvås - klikk for persomkort
Gunnar Morten Løvås, SV


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 10.05.2017 23:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051