Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - FO 14/17 - Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Skolemat/prøveprosjekt utredning og kostnadsberegning i Levanger kommune

Under budsjett debatten i kommunestyret 21.09.2016 (video) ble følgende forslag fra Ina Helen Kollerud Pedersen, AP vedtatt med 31 for og 4 stemmer mot:

«Levanger kommune er positiv til å gjennomføre et prøveprosjekt med et enkelt skolemåltid som et folkehelsetiltak i samarbeid med skoler/trinn og FAU som ønsker det.

Utredning og kostnadsberegning av et prøveprosjekt legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2017, med sikte på å kunne tilby skolemat fra høsten 2017.

Prøveprosjektet forutsettes finansiert av statlige/regionale midler, og en vurdering av finansieringsform etter modell fra Frosta eller Snåsa, kan være med i utredningen»


Med bakgrunn i at forslaget fikk et klart flertall i kommunestyret og at vi nærmer oss det siste kommunestyremøtet før sommerferien 2017, ønsker undertegnede svar på følgende spørsmål:

  1. Hvorfor er det ikke lagt fram en utredning og kostnadsberegning av et prøveprosjekt for kommunestyret våren 2017?
  2. Når mener ordføreren at en slik utredning og kostnadsberegning blir lagt fram for kommunestyret? 


Gunnar Morten Løvås - klikk for persomkort
Gunnar Morten Løvås, SV


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 10.05.2017 23:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051